Nieuws

Haarle - Plaatselijk Belang Haarle – jaarverslag en notulen ALV

Plaatselijk Belang Haarle – jaarverslag en notulen ALV

Notulen ALV 4 maart 2024 Jaarverslag PBH 2023
Op maandag 4 maart vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haarle plaats.
In de bijlage vindt u de notulen.
Ook is het jaarverslag bijgevoegd, met daarin een beschrijving van alle activiteiten van PBH in 2023.