Nieuws

Haarle - 7 februari a.s. Inloopavond woonvisie Haarle (gemeente Hellendoorn)

7 februari a.s. Inloopavond woonvisie Haarle (gemeente Hellendoorn)

Op donderdag 7 februari a.s. houdt de gemeente Hellendoorn een inloopbijeenkomst over de woonvisie van kleine kernen. Plaatselijk Belang Haarle nodigt iedere betrokken Haarlenaar uit om naar Nijverdal te komen. De nood is hoog en Haarle heeft duidelijke behoefte aan doorstroming in het woningaanbod. Laat deze kans niet voorbij gaan om uw gezicht te laten zien en uw stem te laten horen!!

Bericht van gemeente Hellendoorn:

Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie voor onze gemeente. Onze huidige woonvisie loopt tot eind van dit jaar en vele ontwikkelingen en marktomstandigheden vragen om een actualisatie van onze visie en beleid op het gebied van wonen. Hierbij ontvangt u de uitnodiging om langs te komen bij onze inloopavond voor de woonvisie. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u, als belangenbehartiger van de bewoners in uw kern in de Gemeente Hellendoorn meenemen in ons nieuwe woonbeleid: gelden oude doelstellingen nog steeds, of zijn er andere prioriteiten wenselijk? Welke ontwikkelingen spelen er in uw dorp en hoe kunnen we hierop in haken?  Moeten we onze aanpak veranderen en zo ja, hoe? Op 7 februari as. willen we met u een aantal actuele vragen en dilemma’s bespreken, waarover in de woonvisie keuzes moeten worden gemaakt.

Een paar voorbeelden:

  • Hoe sturen we op nieuwbouw die inspeelt op de vraag van vandaag, maar ook op de behoeften van morgen en op de ambities van Gemeente Hellendoorn?
  • Doelgroepen: Welke doelgroepen herkennen jullie in de kern en waar ligt de vraag?
  • Hoe kijken jullie aan tegen de aankomende vergrijzing?

Op deze avond bent u als inwoners van de kern meer dan welkom. 

20.30 uur: ontvangst
Welkom en uitleg
Woonvisie Hellendoorn: waar gaat het over en hoe staan we als kernen ervoor?
schets van de dilemma’s
gesprek & discussie
21.30 uur: einde