Nieuws

Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang Haarle

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA
Jaarvergadering PLAATSELIJK BELANG HAARLE
Maandag 4 maart 2024
Aanvang 20:15 uur – De Veldkamp
———————————–‐———————————–
20:15 Opening
• Mededelingen
• Notulen – Jaarvergadering 2023
• Jaarverslag 2023
• Financieel Jaarverslag 2023
• Bestuurszaken:
• Aftredend bestuurslid, niet herkiesbaar: Renate Kerkdijk
• Toetredend bestuurslid: Erik Koers
• Rondvraag:
• Spreker: Wethouder Wonen Annemarie Dubbink
Nadat het officiële gedeelte van de ledenvergadering is afgesloten, zal wethouder Annemarie Dubbink de leden toespreken. Het bestuur van Plaatselijk Belang Haarle hoopt van harte dat zij op dat moment meer duidelijkheid kan geven over de voortgang van Plan de Grave.
• Afsluiting