Agenda

Haarle - Jaarvergadering 2018 Plaatselijk Belang Haarle

Jaarvergadering 2018 Plaatselijk Belang Haarle

15 maart 2018

Denk en praat mee over de ontwikkelingen in ons mooie dorp.

Op donderdagavond 15 maart 2018 aanvang 19.30 uur in het Sportorant organiseren de Uitvaartvereniging Haarle en het Plaatselijk Belang Haarle hun gezamenlijke jaarvergaderingen 2018.

Het Plaatselijk Belang nodigt u van harte uit mee te praten over een aantal belangrijke onderwerpen die ons dit jaar zullen bezighouden. Wij zullen de volgende zaken aan u voorleggen:
• Woningbouw Haarle
• Duurzaam Haarle
• Ontwikkelingen N35
• Rondvraag – Stel uw vraag aan ons.

Dus, schrijf de avond van 15 maart snel in uw agenda.
Wij verheugen ons er op iedereen te begroeten.

Aansluitend aan de vergadering zal er een politiek debat plaats vinden met het vooruitzicht op de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Download hier: notulen EXTRA Jaarvergdering 27 september 2017

Download hier: notulen extra notulen extra ledenvergadering 11 oktober 2017