Agenda

Haarle - Nieuwe start voor Stichting Dorpshuis Haarle

Nieuwe start voor Stichting Dorpshuis Haarle

3 maart 2016

Op donderdagavond 3 maart, aanvang 19.30 in het Sportorant, presenteert het nieuwe bestuur van Stichting Dorpshuis Haarle zich aan alle vrijwilligers van de stichting, alle gebruikers én alle Haarlenaren die begaan zijn en zich betrokken voelen bij de toekomst van Dorpshuis Cultura, Sportorant en Sporthal.

Sinds juli 2015 is door de Stuurgroep Dorpsplanplus gewerkt aan het op tijdelijke basis overnemen van het bestuur van de stichting. Vanaf 24 februari wordt hieraan invulling gegeven.

Vanuit de Stuurgroep, wat het Bestuur van de stichting vormt, is een Dagelijks Bestuur gekozen. Wij zullen u:

  • Informeren over de dagelijkse gang van zaken
  • Informeren over de eerste beleidslijnen voor 2016
  • Vragen naar uw gedachten, wensen en ideeën voor de toekomst.

Dus, schrijf de avond van 3 maart snel in uw agenda! Wij verheugen ons er op iedereen te begroeten.

Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Haarle

  • Jet Mars, voorzitter
  • Robert Kemper Alferink, secretaris
  • Jos Kemper, penningmeester