Nieuws

Haarle - Alle informatie op 30 september en 5 of 7 oktober

Alle informatie op 30 september en 5 of 7 oktober

De werkgroep Haarle Energie Neutraal van Plaatselijk Belang Haarle nodigt alle inwoners van Haarle uit om op één van de volgende avonden; woensdag 30 september, maandag 5 oktober, of woensdag 7 oktober, mee te denken over onze toekomstige energiebronnen (zonneweiden en/of windmolens) in Haarle. Aanvang is om 19.30 uur in de grote zaal van de Veldkamp. Vanwege de Coronavirus mogen er maar zestig inwoners op 1,5 meter afstand in de Veldkamp samenkomen. Dus wij verzoeken iedereen om vooraf op één van de avonden een stoel te reserveren via deze link: Reserveren

Als er heel veel belangstelling is, organiseren wij extra avonden, zodat iedereen mee kan doen.

Tijdens de energieavonden krijgt u uitleg over de energie ontwikkelingen in Nederland, de plannen voor het opwekken van energie in de gemeente Hellendoorn; Regio Twente en de mogelijkheden in Haarle. Om alle Haarlenaren bij dit gezamenlijke initiatief te betrekken, wordt op de drie avonden steeds dezelfde informatie gepresenteerd. De werkgroep verzamelt alle gegevens ter voorbereiding van een definitief dorpsbesluit in november. Dit besluit bepaalt of wij daadwerkelijk eigen energie-projecten opstarten.

Reserveer nu snel de avond van uw voorkeur!.