Nieuws

Haarle - Analyse en aanbevelingen concept-RES

Analyse en aanbevelingen concept-RES

Conclusie: De basis ligt er, nog veel huiswerk te doen in de regio’s

De concept-plannen in de 30 RES-regio’s zijn recent gepresenteerd en in veel gevallen al besproken of vastgesteld door de gemeenteraden en provinciale staten. De plannen worden vervolgens in het najaar beoordeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Tegelijk zal in de regio’s het werk aan de RES 1.0 verder gaan om deze voor 1 juli 2021 af te ronden en vast te stellen.

De manier waarop de klimaatdoelen worden gehaald is van groot belang. De RES kan alleen succesvol zijn als het een participatief proces kent waarin lokale (maatschappelijke) partijen en bewoners van begin af aan worden betrokken en geactiveerd. De baten van duurzame-energieprojecten moeten daarbij zoveel mogelijk lokaal blijven, en schone energie dient zorgvuldig ingepast te worden in het landschap, met aandacht voor mens en natuur.

Met dit in het achterhoofd hebben de NMF, Energie Samen, HIER, Buurkracht, LSA, Jong RES, KEK en de JKB hebben een document opgesteld met een analyse van en aanbevelingen over de concept-RES’en. Het doel hiervan is tweeledig: het reflecteren op de bestaande concept-plannen, en het bijdragen aan een succesvolle RES 1.0.

In het document is te lezen hoe het gaat met het betrekken van de omgeving bij het ontwikkelen van de lokale verduurzamingsplannen. Het blijkt overal een uitdaging om mensen betrokken te krijgen en een gedragen plan te realiseren.

Deze analyse is te lezen via bijgaande link:analyse en aanbevelingen concept RES