Nieuws

Haarle - Bestuurswijzigingen in Plaatselijk Belang Haarle

Bestuurswijzigingen in Plaatselijk Belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 14 maart jl. heeft het bestuur twee nieuwe bestuurskandidaten voorgedragen aan haar leden.
Beide kandidaten Carina van Bokhorst en Ron Vloedgraven zijn met een instemmend applaus ontvangen door de leden. Daarnaast hebben binnen het bestuur een aantal ontwikkelingen plaats gevonden.

John Disselhorst – nieuwe voorzitter

Na het ontbreken van een vaste voorzitter een aantal jaren, heeft John Disselhorst deze functie met ingang van 14 maart 2019 aanvaard.  Deze geboren en getogen “Hoarlese droadnagel” staat er voor open om signalen uit het dorp te ontvangen en bespreekbaar te maken binnen het bestuur.
Voor een eventueel op te richten Werkgroep “Wonen” wil John zich ook hard maken voor de jeugd in Haarle een toekomst in ons dorp te kunnen bieden door voldoende aanbod te houden van (koop)woningen.

Zijn er onderwerpen die u binnen het Plaatselijk Belang Haarle besproken wilt zien, dan kunt u hem aanspreken in het dorp of een e-mail sturen aan [email protected]

John heeft naast algemene bestuurszaken ook de communicatie op zich genomen. De berichtgevingen op de website, dorpskrantje en de sociale media zijn de kanalen waar de inwoners van Haarle de dorpsontwikkelingen kunnen volgen.

Alexander ter Kuile – penningmeester

Het aangekondigde aftreden van Alexander ter Kuile is nog uitgesteld. Tot dat er een goed ingewerkte penningmeester is, zal Alexander deze portefeuille nog blijven bewaken tot medio september 2019.

Daarnaast zal hij zich nog actief bezig houden binnen de stuurgroep Haarle Energie Neutraal.

Carina van Bokhorst – bestuurslid

In de persoon van Carina van Bokhorst meent het bestuur een prima aanvulling gevonden te hebben.

Carina is jarenlang actief geweest bij ” Drumband Haarle “, zowel als lid en een aantal jaren in het bestuur. In het dagelijks leven is ze werkzaam bij Zorgaccent op Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn.
Ze is al jaren actief bij de evenementen van de Haarlese wielerclub Samo, als coördinator van de bewaakte fietsenstalling. Carina woont sinds 2001 veel plezier aan de Poggenbeltweg.
Op het sportieve vlak is ze wekelijks bij volleybalvereniging SDS te vinden.

Wil je iets bij Carina van Bokhorst onder de aandacht brengen of met ons bestuurslid van gedachten wisselen, stuur een email naar [email protected]

Ron Vloedgraven – bestuurslid

Als tweede lid is Ron Vloedgraven toegetreden tot het bestuur. Ron is opgegroeid in Raalte en heeft de afgelopen 10 jaar in Deventer gewoond. Sinds de winter van 2017 woont hij met zijn gezin in Haarle en na een meeloopperiode van een aantal maanden, bereid gevonden om zitting in het bestuur te nemen. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd staat er al behoorlijk wat bestuurlijke (vrijwilligers) functies op zijn cv. Zo is hij op dit moment ook nog voorzitter van Stichting Veteranen Deventer.

Voor het plaatselijk belang Haarle zal Ron zich voornamelijk bezig gaan houden met de portefeuilles verkeer en sociale aspecten.

Wil je iets bij Ron Vloedgraven onder de aandacht brengen of met ons bestuurslid van gedachten wisselen, stuur een email naar [email protected]

 

De huidige bestuurssamenstelling ziet er als volt uit: