Nieuws

Haarle - Bestuurswisseling Plaatselijk Belang

Bestuurswisseling Plaatselijk Belang

Als huidig voorzitter van Plaatselijk Belang Haarle, wil ik jullie via deze weg laten weten dat mijn eerste termijn als bestuurslid eindigt op 9 maart 2021. Ik heb na lang nadenken besloten om mij niet herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn van 3 jaar en zal het bestuur verlaten tijdens de algemene leden vergadering (ALV).

Binnen het bestuur heeft Ron Vloedgraven zich verkiesbaar gesteld om ‘het stokje’ als voorzitter over te nemen. Het bestuur zal hem dan ook voordragen voor deze functie tijdens de ALV. Formeel is er de gelegenheid voor tegenkandidaten om zich tot 1 maart 2021 te melden voor deze functie. Aanmelden kan via: [email protected]

De betrokkenheid met dit mooie dorp is niet minder groot, maar door de actuele ontwikkelingen op mijn werk is het voor mij onmogelijk om overal ‘vol gas’ voor te gaan. ‘half gas’ komt in mijn woordenboek niet voor. En dan is het keuzes maken.  De werkgroep “Wonen” kan ‘vol gas’ blijven rekenen op mijn inzet. Samen met de overige werkgroep leden zullen we er voor gaan om naar ieders tevredenheid, Haarle te laten groeien en de leefbaarheid overeind houden.

Dit is meteen een moment om bij stil te staan wat er in de afgelopen vier jaar de revue is gepasseerd:

  • In 2017 aan de “keukentafel” gezeten bij de geboorte van de werkgroep Haarle Energie Neutraal. Gezien de Europese opgave en de gevolgen voor het landschap, is het desondanks tóch een kans om deze energietransitie in eigen hand te houden.
  • Haarle is een parkeerplaats op de Enk bespaard gebleven.
  • Door een actiever persbeleid en de uitbreiding van de (sociale)media kanalen zoals Facebook en Instagram is Plaatselijk Belang Haarle óók bij de jongeren in beeld gekomen en kan ook via deze kanalen actuele informatie sneller worden gedeeld.
  • In 2020 heeft dit geleid tot benoeming van het jongste bestuurslid ooit: Roel Nahuis met een leeftijd van 24 jaar(!!)
  • De N35 was toen al ‘hot’ voor een veilige oversteek en de vooruitzichten lijken op dit moment gunstig dat deze er nu eindelijk gaat komen voor Haarle. Zelfs minister Cora van Nieuwenhuizen heeft 3x het woord “Haarle” over haar lippen gekregen.
  • De grootschalige inwonersenquête naar woningbehoefte die ertoe heeft geleid dat er in Haarle weer gebouwd gaat worden.

Besef met elkaar hoe belangrijk het is dat Plaatselijk Belang Haarle bestaat en dat het blijft voortbestaan. De deuren bij de gemeente staan verder open dan ooit om op ieder vlak het gesprek aan te gaan op basis van de inhoud. Neem als voorbeeld de inwonersenquête die na het uitkomen van de woonvisie van de gemeente is gehouden. Zie het resultaat: de gemeente is voor Haarle héél hard aan het werk om in 2022 de schop in de grond te krijgen.

Het gaat allemaal niet vanzelf, maar juist nú is eenheid belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat Haarle haar unieke identiteit van saamhorigheid en daadkracht behoudt. Met deze kracht ben je met elkaar in staat om alle voorzieningen in Haarle overeind te houden. Leefbaarheid maak je met elkaar!!

Ik ben trots dat ik als Haarlenaar de afgelopen periode het vertrouwen heb gehad om voorzitter te mogen zijn en om een bijdrage heb mogen leveren aan de belangen van ons dorp. Ik sluit af met een tekst die velen met hetzelfde “Haarle-hart” zullen herkennen:

“Proud-to-be-a-droadnagel”

met vriendelijke groet,

 John Disselhorst
voorzitter – Plaatselijk Belang Haarle