Nieuws

Haarle - Boerkracht in Haarle

Boerkracht in Haarle

De werkgroep boerkracht is een werkgroep van Haarle Energieneutraal, eind 2019 hebben we drie informatie-avonden georganiseerd. Deze drie avonden waren voornamelijk bedoeld voor de inwoners van het buitengebied van Haarle.

De eerste avond kwam Marco Laarman van Subvention; hij gaf een toelichting op onder meer Toekomstige subsidies, verdienmodel zonnepanelen, de najaarsronde SDE, Energie-investeringsaftrek,etc. Ook vertelde Melkveehouder Stefan Woolderink over de weg die zijn bedrijf maakt om energieneutraal te worden. Hierbij werd hij ondersteund door installatietechniek Loohuis. Bjorn Weghorst (Loohuis techniek) gaf ook nog een presentatie over alle beschikbare technieken die er al zijn voor agrarische bedrijven.

De tweede avond kregen we een korte toelichting op het fiscale plaatje als je bijvoorbeeld grote aantallen zonnepanelen wilt leggen. Dit werd verzorgd door Sanne Koster (fiscaal specialist bij Countus). Ook kwam Aad Grandia vertellen over Agem, dit is een coöperatie in de achterhoek die al enkele daken vol hebben gelegd. Willy Fikken vertelde de tweede avond over de postcoderoos, samen energie opwekken zonder dat de panelen op je eigen dak liggen.

De derde avond, was meer gericht op de particulier in het buitengebied. Hiervoor hebben we Harry Olthof en Willy Fikken gevraagd, Harry vertelde hoe hij zijn eigen woning energieneutraal heeft gemaakt. En Willy Fikken vertelde over de postcoderoos en zon op het erf.

Boerkracht kreeg ondersteuning van de erfcoaches Agnes Mentink en Angela Pigge en de gemeentelijke energieregisseur Willem Wijnen.

Onlangs hebben we deze avonden geëvalueerd en afgesproken dat we in 2020 in het voorjaar nogmaals een avond gaan organiseren, eventueel in combinatie met een andere werkgroep (bijvoorbeeld bedrijfskracht).

Erfcoachesproject Provincie Overijssel
Provincie Overijssel heeft het project Toekomstgerichte Erven opgestart. De provincie stelt erfcoaches beschikbaar welke vrijblijvend (dus gratis!!!) bij je op visite komen en met je willen meedenken over de toekomst van je erf. Deze erfcoaches ondersteunen de agrarische sector en overige erfeigenaren bij de volgende onderwerpen: Duurzame energie, Asbest, Vrijkomende agrarische gebouwen, Landschap en Biodiversiteit, Sociale kwaliteit, Toekomstvisie bedrijf etc.

Het project heeft de ambitie om alle erven in Overijssel klaar maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van ons landelijk gebied en onze natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft!

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met 1 van ‘onze’ erfcoaches:
Agnes Mentink: [email protected] 06-20736463
Angela Pigge: [email protected] 06-29504886