Nieuws

Haarle - Bouwen & Wonen op plan de Grave

Bouwen & Wonen op plan de Grave

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Werkgroep Wonen van Plaatselijk Belang Haarle samen met de gemeente Hellendoorn een voorlichtingsavond over Plan De Grave.

Dit zal zijn op:
Donderdagavond 13 oktober 2022 om 19:30 uur in De Veldkamp
Tijdens deze avond wordt het meest recente stedenbouwkundige ontwerp gepresenteerd en toegelicht door de gemeente. Hopelijk wordt dan ook meer duidelijk over de planning, onder welke voorwaarden de kavels uitgegeven gaan worden en op welke manier inwoners uit Haarle voorrang krijgen.
Vervolgens zal een aantal sprekers uitleg geven over onder andere collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en het verkrijgen van financiering voor de bouw van een nieuwe woning.
De Werkgroep Wonen hoopt hiermee veel vragen over Plan De Grave te kunnen beantwoorden.

Agenda 13 oktober (concept)
Werkgroep Wonen
– welkom en inleiding
Gemeente Hellendoorn
– presentatie stedenbouwkundig plan
– uitleg proces uitgifte kavels
Provincie Overijssel
– financiële ondersteuning CPO door de provincie
– persoonlijke ervaring CPO
Bouwkundig adviesbureau
– CPO – welke mogelijkheden zijn er?
Financieel adviesbureau
– Hoe betaal ik mijn nieuwe huis?