Nieuws

Haarle - DOPRPSPLAN+  jaarvergadering

DOPRPSPLAN+ jaarvergadering

Het was veel belangstelling tijdens de jaarvergadering van DORPSPLAN+ in Sportorant Sprengendal. Het voltallige college van B&W en meerdere raadsleden waren aanwezig. Alle 9 werkgroepen deden verslag van de vorderingen die afgelopen jaar zijn gemaakt. Er is ontzettend veel gebeurd en er staat nog heel wat op stapel om ons mooie dorp Haarle leefbaar te houden.

Klik op deze link om het Dorpsplan+ jaarverslag in te kijken