Nieuws

Haarle - Dorpsavond Haarle Energie Neutraal 26 November

Dorpsavond Haarle Energie Neutraal 26 November

Op dinsdag 26 november organiseerde Haarle Energie Neutraal een Grote Dorpsavond voor alle inwoners over de vele voordelen van zelf stroom opwekken. Immers over de komende jaren zullen wij minder olie, kolen en gas gaan verbruiken en dus moeten wij allen tezamen meer schone energie gaan opwekken. Ook alle huishoudens in Haarle zullen door deze ‘energie transitie’ geraakt worden, dus iedereen doet mee. De Werkgroep Haarle Energie Neutraal van het Plaatselijk Belang werkt daarom volop aan het vinden van nieuwe bronnen voor elektriciteit in de directe omgeving van Haarle. Wij krijgen hier allemaal mee te maken, maar gelukkig kunnen wij er ook allemaal geld mee verdienen.

Noodzaak opwekken duurzame energie
Tijdens de avond werd een beknopte energieverkenning gepresenteerd. Deze verkenning had als doel om kennis te delen en meer inzicht te geven in het energieverbruik. De bezoekers kregen het huidige energieverbruik in het dorp en het buitengebied te zien en de potentie om energie in Haarle op te wekken. Verder werd er uitleg gegeven over het stijgende elektriciteitsverbruik in de toekomst met de komst van elektrische auto’s en de afname van het gasverbruik.

Zonnepanelen en windmolen
Er is in Haarle voldoende potentie om energie op te wekken voor zowel de huidige als de toekomstige elektriciteitsvraag. Deze potentie ligt voor een groot deel bij zonnepanelen op daken, vanwege het grootte dakoppervlak in Haarle. Een ander deel van de potentie ligt bij het plaatsen van een grotere windmolen (150 meter hoog). Zo’n windmolen wekt ongeveer net zoveel elektricteit op als 5 Dorpsmolens (100 meter hoog) of 300 Erfmolens (21 meter hoog). Begin 2020 zullen de inwoners gezamenlijk gaan beslissen waar deze geplaatst kunnen worden.

Financiële voordelen
Een ander plaatje dat gepresenteerd werd was de financiële winst voor het dorp. Deze blijkt namelijk groot te zijn. Door het collectief op te pakken kan ‘het geld naar Haarle stromen’. Hierbij kan gedacht worden aan: een uitkering aan de leden van een coöperatie, een omgevingsfonds en een grondvergoeding voor de grondeigenaar. Werkgroep Haarle Energie Neutraal zal dit verder uitzoeken en uitwerken en in 2020 krijgt u meer informatie hierover.

Warmtebronnen Haarle
Verder werden een paar dia’s gepresenteerd over de warmtepotentie in Haarle. Potentiële warmtebronnen voor Haarle kunnen zijn: warmte uit de zon (zonnecollectoren), biomassa en de restwarmte van de C.A.V.V. Deze warmte kan met een warmtenet naar de gebouwen worden geleid. Echter de regie over gezamenlijk ‘warmte’ opwekken ligt bij de gemeente, maar inwoners van Haarle zullen hier zeker over meedenken en meebeslissen.

Meld je aan!!!
Tot slot kondigde de Werkgroep Haarle Energie Neutraal groot nieuws aan. De inwoners van Haarle zullen tezamen met de C.A.V.V. en de Coöperatie ‘Hellendoorn op Rozen’ vele zonnepanelen op het dak van de CAVV gaan plaatsen. Iedereen die geld wil besparen op zijn/haar elektriciteits-rekening, kan door de eenmalige inleg van een paar tientjes, de komende 15 jaar een lagere elektriciteitsrekening verwachten. Zo besparen we geld, terwijl wij zelf groene stroom produceren. Zie www.Haarle.com Energie voor info.