Haarle energieneutraal

Laatste nieuws: Samenwerken is de kracht van Haarle!

Door gezamenlijk zon- en/of windenergie op te wekken, investeren wij in een schone toekomst voor onze jeugd en ondersteunen wij de leefbaarheid van ons dorp.  Wij plukken zelf de vruchten, want de winst blijft in ons dorp. Zo beslissen wij over de lusten en de lasten.

De gemeente Hellendoorn wil graag voor 1 februari 2020 de energie plannen voor ons dorp ontvangen. Over de afgelopen twee jaar hebben onze werkgroepen deze plannen voorbereid. Wij als inwoners van Haarle willen zelf onze energiebronnen bepalen en zelf een coöperatie oprichten. Zo behouden wij zeggenschap over waar, hoeveel elektriciteit in Haarle opgewekt wordt. En……de winst vloeit dan niet naar derden, maar naar onze Haarlese samenleving.

Een duurzaam Haarle is een groen en schoon Haarle voor onze kinderen.

Op 30 september, 5 en 7 oktober informeren de werkgroepen van Haarle Energie Neutraal, alle inwoners van Haarle, over het Watt, Waar en Hoe van onze eigen duurzame energiebronnen. Zorg dat je er bij bent zodat je niet veel later een goed geïnformeerde keuze kunt maken. Let wel; als we niet zelf beslissen, wordt dat vóór ons gedaan.

Reserveer je stoel in de Veldkamp via deze link en klik op dag én tijd dan ga je door naar het aanmeldformulier: Reserveren

Volg ons ook op Facebook op de pagina van Plaatselijk Belang Haarle of volg Instagram haarle_energie_neutraal.

 

Werkgroepen