Nieuws

Extra vergadering Plaatselijk Belang

Tijdens de extra ledenvergadering van het Plaatselijk Belang op 27 september zullen ook de notulen van de ledenvergadering van maart besproken worden. Deze kunt u hieronder lezen.

 

Bestuur PB

 

 

notulen PB 14 maart 2017 (2)