Nieuws

Haarle - Gebieden vullen samen energietransitie in: Hellendoorns bod RES Twente gehaald

Gebieden vullen samen energietransitie in: Hellendoorns bod RES Twente gehaald

Uit de ingediende plannen van de energiewerkgroepen blijkt dat het bod van de gemeente Hellendoorn voor de RES Twente van 71 GWh wordt gehaald. Wethouder Henk Nijhof: “Dit is een fantastisch resultaat van de inspanningen van de energiewerkgroepen en de inwoners en bedrijven uit onze gemeente. Het is prachtig om te zien hoeveel ambitie er uit de plannen spreekt en wat de gemeenschap zélf wil op het gebied van de energietransitie.“ De plannen van de lokale energiewerkgroepen zijn de bouwstenen voor het totale energieplan van de gemeente Hellendoorn. Op 2 februari worden het college en de raad over de inhoud van de energieplannen geïnformeerd. 9 februari volgt een debatronde met de raad.

 Voorkeur zonne-energie

De gemeente heeft de energietransitie ingestoken vanuit ‘gebiedsprocessen’. Een unieke aanpak binnen onze regio en zelfs binnen Nederland. Op deze manier wordt een complexe opgave vanaf de start met en door inwoners, bedrijven en industrie mede vorm gegeven.

Alle gebieden geven aan dat zij voorkeur hebben voor het opwekken van duurzame energie door middel van zon-op-dak, zonnevelden en kleine boerderijmolens. Hoewel er ook voorstanders zijn van windenergie en van de combinatie van zon en wind, is het draagvlak het grootst voor het opwekken van duurzame energie door middel van zon.

 Samen met de gemeenschap

In 2030 wil de gemeente Hellendoorn minimaal 30% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken binnen de gemeentegrens. Daarom heeft de gemeenteraad in december 2019 het Hellendoornse bod van 71 GWh vastgesteld voor de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). Kern van de gebiedsprocessen is participatie. In de gemeente Hellendoorn spelen de lokale energiewerkgroepen een belangrijke rol bij het betrekken van de gemeenschap. Samen met de gemeenschap en bedrijven is gekeken hoe ze deze maatschappelijke opgave willen invullen. Kernvraag was: “wat en hoe kunnen en willen wij als gebied bijdragen aan de totale energieopgave van onze gemeente”.

De ingediende energieplannen zijn te vinden op: www.hellendoorn.nl/energieplannen. De komende tijd worden ook de overige lokale plannen hier geplaatst.