Nieuws

Haarle - Groepsleden gevraagd werkgroep wonen

Groepsleden gevraagd werkgroep wonen

De Werkgroep Wonen zet zich in voor het behoud of verbetering van de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp. Dit kan van alles zijn wat wordt aangedragen door de bewoners zelf. Maar ook willen we helpen om nieuwe huisvesting voor jong & oud te realiseren.

Plaatselijk Belang Haarle maakt zich zorgen over het feit dat vooral jongeren problemen ondervinden bij het vinden van een woning, dit veelal door gebrek aan geschikte huisvesting zoals nieuwbouw. Dit is noodzakelijk om zo het evenwicht tussen vergrijzing en jeugd in balans te houden, waardoor ook de voorzieningen in ons dorp kunnen blijven bestaan.
Daarom plaatsen we opnieuw een oproep aan alle Haarlenaren om je voor een periode in te willen zetten voor de werkroep wonen.

Doel en intentie werkgroep wonen…

 • leefbaar houden van Haarle op gebied van huisvesting voor alle inwoners, zowel oud als jong.
 • – Inventariseren van de woonwensen en woonbehoeftes van ouderen en jongeren in Haarle (herhaling van 2012)
 • Contacten onderhouden met woningcorporatie Reggewoon om:
  • de vraag in Haarle af te stemmen met het aanbod wat er op dit moment is;
  • mee te praten in bij het wijzigen van de woonvisie.
 • Ouderen wegwijs maken in het levensbestendig maken van hun woning
 • Meepraten met de gemeente Hellendoorn bij de plannen voor ‘Nieuw buitengebied’ om daar te kijken naar mogelijkheden voor nieuwe woonvormen voor jongeren/ouderen https://www.hellendoorningesprek.nl/nieuw-buitengebied
 • Vinger aan de pols houden bij de gemeente Hellendoorn op het onderwerp wonen om in te springen, wanneer de gemeente haar beleid bijstelt.
  https://www.haarle.com/dorpsplan-plus/woningen/

Eigenschappen van een werkgroep lid

 • Skills van ‘n droadnagel (samen doen, aanpakken, dat regelen we zelf)
 • Geen specifieke kennis noodzakelijk
 • Opgewekt / enthousiast

Voor wie komt de werkgroep in actie

Voor alle dorpsgenoten, jong en oud binnen- en buiten de bebouwde kom van Haarle

Vind jij de leefbaarheid in het dorp ook belangrijk, meld je dan aan bij John Disselhorst, [email protected] .
Heb je vooraf vragen, bel gerust: 0548-654599