Nieuws

Haarle - Haarle deelt niet mee in de feestvreugde van de N35

Haarle deelt niet mee in de feestvreugde van de N35

Waar Haarle eerder vaker met lege handen achter bleef, heeft het nog steeds lege handen maar dan met nog meer problemen.

Gedeputeerde Bert Boerman heeft een flinke onderhandeling gevoerd met verkeer minister van Nieuwenhuizen over de N35. Met als resultaat: ongelijkvloerse kruisingen bij Fakkert, twee ongelijkvloerse kruisingen bij Heino en een rondweg om Mariënheem. (Eerder was al bekend dat kruispunt Bos bij Raalte volledig op de schop gaat en dat de N35 tussen Wierden en Nijverdal aangepast gaat worden naar 4 Baans en 100km-uur.) Hoewel het traject tussen Zwolle en Raalte nog niet 2x 2 Baans wordt, wordt hier wel volop in voorgesorteerd. De provincie blij, de gemeente Raalte blij en zelfs de minister is tevreden. Haarle blijft als kleine calimero weer met lege handen achter. Alleen heeft Haarle nu nog meer problemen.

Zowel het ministerie als het provinciehuis hebben aangeven iets met Haarle te willen doen. Dat is voortreffelijk zou je denken. Het enige wat men van plan is, is het toevoegen van een extra opstelstrook bij de verkeerslichten van de kruising bij de tunnelweg. Niet omdat dit nu zorgt voor extra verkeersveiligheid maar is enkel bedoeld om de doorstroming te verbeteren. Met de keuze om de N35 een stroom weg te maken tot aan Raalte, maakt voor Haarle geen oplossing. Sterker, het zorgt voor een groter probleem. De flessenhals wordt voor Haarle alleen maar korter. Waar het verkeer zich opstroopte vanaf Wijthmen tot aan Wierden, zal met de plannen van provincie Overijssel en het ministerie van verkeer en waterstaat het verkeer zich ophopen tussen Raalte en Nijverdal. Met alle gevolge van dien. Haarle wordt volstrekt overgeslagen in het idee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Haarle heeft recht op meer aandacht en meer oplossingen.

De gemeente Hellendoorn gaat zich hard inzetten om alsnog een ongelijkvloerse kruising te krijgen bij de tunnelweg. Een opzichzelfstaand loffelijk streven waar Haarle echt mee geholpen zou zijn. Waar het niet dat het nieuwe tracé bedoeld voor de 2×2 stroomweg niet op het huidige wegvak bedoeld is. Daarmee is een streven voor een dermate grote aanpassing op het tracé wat er nu ligt, weggegooid geld. Gelukkig heeft de gemeenteraad eerder al bepaald dat het college van burgemeester en wethouders maatregelen moet treffen voor Haarle. Geen van deze maatregelen zijn tot op heden nog ingevuld. Plaatselijk Belang Haarle roept de gemeenteraad van Hellendoorn en de Provincie Overijssel op zich sterker te maken voor Haarle. Neem het wegvak van Nijverdal tot aan de spoorweg overgang van Mariënheem mee in de plannen van het traject Nijverdal Wierden. En het plaatselijk belang Haarle vraagt wederom aandacht voor het acute probleem van het oversteken van fietsers met jonge kinderen wat tot op de dag van vandaag nog steeds niet opgelost is. Zeker nu de problemen van Haarle alleen maar groter aan het worden zijn.