Nieuws

Haarle - Haarle Energie Neutraal Verslag 3e dorpsavond 20 november 2018

Haarle Energie Neutraal Verslag 3e dorpsavond 20 november 2018

Tijdens de derde, en voorlopig laatste, dorpsavond op 20 november j.l. is er hard gewerkt door de aanwezigen. Doel was om samen te bedenken wat de werkgroepen (inventarisatie, techniek, businesscase en communicatie) moeten gaan doen.
In groepjes werden alle aandachtspunten en ideeën op grote vellen papier geschreven met als doel om in 2050 Haarle volledig energieneutraal te maken. Hierbij wordt het collectieve karrakter van dit project nogmaals benadrukt. Haarle doet het met elkaar!!

Aan het begin van de avond heeft Mike Wallink een korte presentatie gehouden. De presentatie was er met name op gericht om inzichtelijk te maken hoe groot de uitdaging wel niet is om Haarle Energie Neutraal te maken. Middels enkele berekeningen en voorbeelden is de uitdaging nader toegelicht. De huidige energiebehoefte van Haarle is op jaar basis circa 135 TerraJoule en momenteel wekken we in Haarle nog slechts 3 TerraJoule op aan duurzame energie.

De komende periode gaan de werkgroepleden binnen hun eigen werkgroep aan de slag met de meningen en opmerkingen die door de dorpsgenoten zijn opgeschreven. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de website (www.haarle.com/energie) te vullen zodat alle Haarlenaren op de hoogte kunnen blijven van wat zich binnen de werkgroepen afspeelt. Heb je nog een goed idee of wil je graag je energie bijdragen aan een werkgroep mail dan naar [email protected].
Werkgroep communicatie – Plaatselijk Belang Haarle