Nieuws

Haarle - Haarle kiest voor Duurzame Energie !

Haarle kiest voor Duurzame Energie !

Wanneer wij kiezen om zelf zon- en/of windenergie op te wekken, plukken wij ook zelf de vruchten! De winst blijft dan in ons dorp. Zo beslissen wij zelf over onze lusten en lasten.
Plaatselijk Belang Haarle moet voor 1 juni 2020 de energie plannen voor ons dorp bij de Gemeente Hellendoorn indienen. Wij stellen de komende weken gezamenlijk deze plannen op. Door zelf onze energiebronnen te bepalen en zelf een coöperatie op te richten, behouden wij zeggenschap over hoeveel elektriciteit waar in Haarle opgewekt wordt. De winst vloeit dan niet naar derden, maar direct naar onze Haarlese samenleving.
Samenwerken is de kracht van Haarle. Met ‘eigen stroom’ investeren wij in toekomst van onze jeugd en ondersteunen wij de leefbaarheid van ons dorp. Op de grote Dorpsavond van 31 maart beslist heel Haarle over onze toekomstige energiebronnen. Zet de datum in je agenda en beslis mee! Kijk op www.haarle.com, of volg Facebook Plaatselijk Belang Haarle of volg Instagram haarle_energie_neutraal. Samen staan wij Sterk!