Nieuws

Haarle - “Hart voor Salland” voor verenigingen en stichtingen

“Hart voor Salland” voor verenigingen en stichtingen

Aan alle verenigingen/stichtingen

In 2018 beleeft de Rabobank de vijfde editie van Hart voor Salland. Bij deze vijfde editie mogen alle klanten van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.  Afgelopen jaren hebben vele organisaties, uit Haarle, hieraan meegedaan en ook allemaal een oproep in het dorpskrantje geplaatst om stemmen te werven.

Het lijkt ons wenselijker om één bericht te plaatsen waarin alle organisaties, waarop gestemd kan worden, zich bekend maken . De leden van de Rabobank uit Haarle kunnen dan zelf kiezen op wie ze stemmen zonder dat het  infokrantje vol staat met oproepen hiervoor. Verdere acties om stemmen te werven is aan elke vereniging zelf te bepalen.

Vinden jullie dit een goed initiatief? en doen jullie mee aan de actie Hart voor Salland?

Meldt dit dan uiterlijk op 1 maart per mail bij PB, wij zorgen voor een gezamenlijke advertentie in het dorpskrantje.

[email protected]