Nieuws

Haarle - Inburgeringsbezoek Henk Nijhof aan Haarle op 7-3-2020

Inburgeringsbezoek Henk Nijhof aan Haarle op 7-3-2020

Vanochtend heeft gebiedswethouder Henk Nijhof een “inburgeringsbezoek” gebracht aan Haarle. Doel van het bezoek was om als gebiedswethouder een beeld te krijgen wat Haarle op dit moment allemaal bezig houdt en wat we in ons dorp al hebben meegemaakt in de historie om te komen waar we nu staan als dorp. Om Haarle nóg beter te leren kennen werd het bezoek gestart met de overhandiging van het boek “Sprekend Haarle” van de stichting Marke Haarle. Deze werd hartelijk in ontvangst genomen door Henk. Hij gaf de complimenten over De Veldkamp.  

Enquête wonen 

Het onderwerp wonen in Haarle heeft wederom uitgebreid de aandacht gekregenJohn Disselhorst heeft verteld dat er een enquête woningbehoefte is gehouden en dat er op grote schaal respons vanuit het dorp is geweest. Uit de reacties op de enquête is duidelijk gebleken dat er grote behoefte is aan woningen in Haarle voor de mensen in de leeftijdsgroep 21 tot 30 en 51 tot 65. Hieruit kun je concluderen dat de jongeren en ook de ouderen graag in Haarle willen blijven. Omdat het de jongeren in Haarle niet lukt een woning te huren of kopen, gaan ze in de omliggende dorpen wonen. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en de basisschool. 

 Duurzaamheid
Alexander ter Kuile van de werkgroep duurzaamheid heeft verteld dat er nauwe samenwerking is tussen de inwoners van Haarle. Vele inwoners van Haarle maken inmiddels gebruik van de stroom door de 350 zonnepanelen op het dak bij de CAVV. Het project was een groot succes en er is meer vraag dan aanbod. Zeer binnenkort moeten we beslissen over hoeveel stroom, op welke manier waar opgewekt wordt. Alex vertelt dat het angstvallig stil blijft vanuit de gemeente en de overheid wat betreft de plannen langs de N35 en mogelijkheden voor het plaatsen van een windmolen of zonnepanelen langs de N35. Plaatselijk belang moet voor 1 juni 2020 de energieplannen indienen maar door het missen van informatie wordt dit extra moeilijk.  

 Na de presentatie zijn de bestuursleden samen met de wethouder de fietstocht door Haarle gestart om bij de verschillende locaties e.e.a. toe te lichten. 

  • Ondernemend Haarle (bedrijfsterrein, basisschool, KruuspuntC.A.V.V., Bakermat) 
  • BSO, peuterspeelzaal en speeltuinen. 
  • Mogelijkheden op locatie waar vroeger Dorpshuis stond 

 75 jaar vrijheid
In de bedrijfshal van machinebedrijf Besten wordt een expositie gehouden in verband met 75 jaar vrijheid. Henk Nijhof is erg onder de indruk van de unieke V2 raket die in goede staat in de hal aanwezig is. Ron Besten vertelde enthousiast over divers oorlogsmateriaal en zijn pronkstuk de V2 raket. 

De Plakke
Jet Mars heeft aangegeven dat we heel erg blij zijn met het kunstgras op de 
Plakke en dat er veel jongeren en ook de handbalvereniging gebruik maken van het terrein. Erover gehad dat onderzocht is om hier huizen te kunnen bouwen maar dat het door het verlichting van de lampen niet mogelijk is. Daarnaast zou het erg jammer zijn als het terrein zou verdwijnen omdat de jeugd er zo veelvuldig gebruik van maakt.  

 Voetbalvereniging
Voorzitter John van der Ven heeft informatie over de club verteld. Dat ze 2 wedstrijdvelden hebben en dat ze daarnaast een trainingsveld hebben waar ze tijdens de natte periode helaas niet kunnen trainen omdat het veel te drassig is. Het zou wenselijk zijn een kunstgrasveld te hebben. Ook vertelde hij dat de vereniging de laatste jaren behoorlijk gekrompen is. Er zijn 2 kleedkamers voor de meiden bijgebouwd waardoor ze nu 6 kleedkamers hebben. De mogelijkheden besproken om het huidige trainingsveld eventueel te verkopen zodat er huizen gebouwd kunnen worden en één van de wedstrijdvelden te gebruiken als trainingsveld. John geeft aan dat het financiële plaatje een probleem is. Henk Nijhof denkt dat er wellicht mogelijkheden zijn als er een goed plan is. John heeft het Jeu de Boules trainingsveld bij de club laten zien en Henk wordt uitgenodigd voor de opening van het regio Jeu de boules toernooi op 22 april 2020. Als Henk kan dan komt hij graag! 

 We hebben onze weg vervolgd en hebben bij ’t Kruuspunt verteld over de vele voorzieningen die er zijn, de activiteiten in het Laarmanshuis voor de ouderen en bij de CAVV nogmaals de zonnepanelen benoemd. Tijdens de route door het dorp de verschillende dingen zoals bibliotheek, krimping basisschool en de behoefte van de speeltuinen besproken.  

 24 uurs zorg in Haarle
Bij de plek waar vroeger het Dorpshuis stond, hebben we informeel gesproken over de locatie en waar voor Haarle een mooie herbestemming gegevens zou kunnen worden. We hebben het gehad over de behoefte en ideeën over 24 uurs zorg in Haarle en dat de kavel naar onze mening zeer geschikt is voor het bouwen van verschillende wooneenheden voor 24 uurs zorg. Welke bestemming is lastig, aangezien de grond in het bezit is van ’t bisdom en onderdeel is van de kerk. 

 N35 zo geen oplossing
Tijdens de lunch hebben we de verkeersveiligheid bij de N35 uitvoerig besproken. Nu kruispunt Bos bij Raalte prioriteit heeft gekregen, ligt het bij Haarle stil. Er gebeuren veel ongevallen en de kinderen vanuit Haarle Noord kunnen nog steeds niet veilig oversteken door bijvoorbeeld een tunnel of fietsbrug. Henk ziet helaas ook niet zo één, twee, drie een oplossing. Plaatselijk Belang Haarle denkt dat VRI bij de Stationsweg een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn omdat de overige plannen op de lange baan geschoven zijn en het misschien nog wel 18 jaar kan duren voordat Haarle aan de beurt is.  

 Na de informatieve bijeenkomst is Henk Nijhof aardig ingeburgerd en geeft hij aan dat hij graag ieder half jaar een dergelijke bijeenkomst zou willen om op die manier nauw betrokken en op de hoogte te blijven van wat er binnen Haarle speelt. Daar maakt Plaatselijk Belang Haarle graag gebruik van. 

 Wie is Henk Nijhof 
Henk Nijhof is een ervaren bestuurder, die zijn sporen in de lokale en landelijke politiek ruimschoots heeft verdiend. Voor GroenLinks was hij twaalf jaar wethouder van de gemeente Hengelo. Voor de oprichting van die partij in 1990 zat hij voor de fractie PSP/PPR in de gemeenteraad van Hengelo. Nijhof was bovendien van 2006 tot 2012 landelijk partijvoorzitter van GroenLinks. 

De nieuwe Hellendoornse wethouder werkte vroeger in het basisonderwijs en was  onder meer regiobestuurder van onderwijsvakbond ABOP. Nijhof is tegenwoordig werkzaam als zzp’er en doet vooral advieswerk en coaching. Vorig jaar stond hij als formateur aan de wieg van de vorming van de nieuwe colleges in de gemeenten Wageningen en Deventer.