Nieuws

Haarle - Informatieavond N35 deeltraject Haarle 21 november 2018

Informatieavond N35 deeltraject Haarle 21 november 2018

Plaatselijk Belang Haarle heeft onderstaande uitnodiging ontvangen van Rijkswaterstaat​ en de Gemeente Hellendoorn​ . Héél Haarle en overige geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd. Zorg dat u aanwezig bent op 21 november want……Plaatselijk Belang is ook uw belang!!

 

Geachte heer/mevrouw,

We nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 21 november over de N35 (deel vanaf de gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel)

Wat voorafging

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op 3 oktober 2018 hebben bestuurders van deze organisaties besluiten genomen over een aantal maatregelen. Op het deeltraject Haarle is door de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) N35 Wijthmen-Nijverdal besloten dat de voorgestelde varianten bij kruispunten Haarle niet zullen worden uitgevoerd, omdat er diverse belemmeringen zijn.

De Provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn hebben het initiatief genomen buiten het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen-Nijverdal een onderzoek uit te voeren naar het wegvak N35 vanaf de grens met de gemeente Raalte tot de Salland-Twentetunnel, om inzichtelijk te maken wat de beste aanpak is voor dat wegdeel, rekening houdend met de nieuwe verkeersanalyse en de in de toekomst gewenste marsroute N35.

Informatieavond

We nodigen u van harte uit voor een informatieavond op woensdag 21 november, waar Arcadis namens het project N35Wijthmen-Nijverdal een presentatie verzorgt over het afgelopen onderzoek naar verkeersveiligheidsmaatregelen op de kruispunten bij Haarle. Zij geven een toelichting op de onderzoeksresultaten over de effecten van de beoogde maatregelen op de verkeersveiligheid en de doorstroming.  De gemeente Hellendoorn geeft een toelichting op het besluit van de BBG en op het onderzoek dat provincie en gemeente samen gaan doen naar het wegvak van de N35 tussen gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel.

Wat?              Informatieavond deeltraject Haarle

Wanneer?      Woensdag 21 november, tussen 19.30 uur en 21.00 uur

Waar?            Sportorant in Haarle, Veldkampsweide 1, 7448 RB

Meer informatie

Op de website www.N35wijthmennijverdal.nl vindt u informatie over het project N35 Wijthmen-Nijverdal en de maatregelen in Haarle die zijn afgevallen.

Wij begroeten u graag op 21 november.

Met vriendelijke groeten,

Fred Tank

Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal