Nieuws

Haarle - Inloopavond plan de Grave druk bezocht

Inloopavond plan de Grave druk bezocht

Op donderdag 14 april was het dan eindelijk zover. De inwoners van Haarle konden het concept plan de Grave konden bewonderen. Op dit moment een belangrijk stuk grond van Haarle wat moet zorgen voor het behoud van de leefbaarheid van ons dorp.

En dat het leeft in het dorp werd nogmaals duidelijk. Ruim 250 (oud)Haarlenaren hebben we mogen begroeten. Als Plaatselijk Belang zijn we dan ook maar wat blij dat de werkgroep ‘Wonen’ zich de afgelopen twee jaar heeft ingezet om zo snel mogelijk de schop in de grond te krijgen. Het plan wat er nu ligt is financieel haalbaar en geeft met 53 beoogde kavels lucht voor de komende 10 jaar om jeugd en ouderen in ons dorp te behouden.

5 ambtenaren + wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis waren aanwezig om het plan toe te lichten wat is ontworpen. Ook zij waren blij verrast met de overweldigende opkomst en hebben er éxtra energie van gekregen om zo snel mogelijk te komen met het definitieve plan. Bezoekers konden ook tijdens de avond hun opmerkingen plaatsen op een formulier om ‘kluspunten’ te benoemen waar de gemeente nog over na moet denken.

Het is een wijk met ca. 50% bebouwing waarbij de rest is ingericht voor weg, groen en wadi’s. Een gevarieerde opzet van huur & koop, van levensloopbestendig tot vrijstaand. Óók is er rekening gehouden met de realisatie van enkele CPO projecten. De werkgroep wonen heeft hiervoor documentatie gemaakt voor eventuele CPO gegadigden om zich in te lezen van Collectief Particulier Ondernemerschap in houdt.

De wijk is ingericht overeenkomstig de uitslag van de woonenquête die eind 2019 is gehouden in ons dorp.
Om de huidige behoefte te peilen heeft de werkgroep een vijftal vragen uit bovengenoemde enquête herhaald om weer een actueel beeld te hebben van de daadwerkelijke behoefte op dit moment. Tenslotte willen we dat er gebouwd wordt naar behoefte van het dorp.

Heb je de enquête nog niet ingevuld, dan is deze nog tot zondag 24 april 2022 in te leveren bij de inleveradressen die op het formulier staan.

Was je deze avond niet aanwezig en wil je jouw woonbehoefte alsnog kenbaar maken, dan kun je deze hieronder downloaden en alsnog inleveren.