Nieuws

Haarle - Inloopbijeenkomst deeltraject Haarle

Inloopbijeenkomst deeltraject Haarle

N35 stand van zaken

Maatregelen N35 tussen Wijthmen en Nijverdal
Zoals u weet, werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren.
Op 9 juni 2016 heeft er voor het deeltraject Haarle een meepraatbijeenkomst plaatsgevonden. Op die bijeenkomst zijn door de aanwezigen suggesties gedaan en opmerkingen gemaakt over de maatregelen.

De afgelopen maanden is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst van vorig jaar.
Op basis daarvan hebben de bestuurlijke partners in december 2016 een besluit genomen, waarbij voor deeltraject Haarle is besloten dat de maatregelen ongewijzigd blijven. Hierover bent u 31 januari per e–mail geïnformeerd.

Inloopbijeenkomst deeltraject Haarle
Op donderdag 9 maart bent u tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte welkom in het Sportorant in Haarle. Daar zijn medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over:
• hoe de inbreng uit de meepraatbijeenkomst van 9 juni 2016 is geanalyseerd en verwerkt;
• welke maatregel door de bestuurlijke partners is gekozen om verder uit te werken;
• hoe het vervolgtraject eruit ziet.
Tijdens de inloopbijeenkomst is er geen plenaire presentatie. U kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Wat? inloopbijeenkomst deeltraject Haarle
Wanneer? donderdag 9 maart 2017, tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Waar? Sportorant Sprengendal, Veldkampsweide 1 in Haarle

Meer informatie
Op de website www.N35wijthmennijverdal.nl vindt u informatie over de maatregel op het deeltraject Haarle. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ondergetekende via [email protected].

Wij hopen u op 9 maart te verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

Fred Tank
Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal
Rijkswaterstaat