Nieuws

Haarle - Jaarvergadering DorpsPlanPlus 2015 – verslag beschikbaar

Jaarvergadering DorpsPlanPlus 2015 – verslag beschikbaar

Klik hieronder voor de presentatie van het jaarverslag DorpsPlanPlus 2015

DORPSPLAN – 15-02-2016 – final

Het Plaatselijk Belang nodigt alle inwoners van Haarle uit voor de jaarvergadering van het DorpsPlanPlus op maandag 15 februari 2016 om 19.30 uur in het Sportorant.

 Op deze avond zullen de voorzitters van de negen DorpsPlanPlus werkgroepen verslag doen van het geen de werkgroepen in 2015 hebben bereikt. Tevens zullen zij de plannen voor 2016 aan u presenteren.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om mee te denken over de gepresenteerde plannen en eventueel nieuwe of aanvullende voorstellen te doen. Burgemeester, wethouders en vele raadsleden zullen eveneens aanwezig zijn.

Het DorpsPlanPlus is een gezamenlijk initiatief van de inwoners van Haarle (50%) en de gemeente Hellendoorn (50%), het plan bereidt ons dorp voor op haar toekomst.

Alle inwoners van Haarle zijn van harte welkom deel te nemen aan de discussies op 15 februari, ook is iedereen van harte welkom zitting te nemen in een of meerdere werkgroepen. Mocht u geinteresseerd zijn, neem dan kontakt op met het PB Haarle via: [email protected]

Wij verheugen ons er op iedereen op 15 februari te verwelkomen.

 

Stuurgroep – DorpsPlanPlus Haarle