Nieuws

Haarle - Koop Haarlese Stroom: Verlaag je Elektriciteitsrekening

Koop Haarlese Stroom: Verlaag je Elektriciteitsrekening

Huishoudensen kleine bedrijven in Haarle kunnen geld besparen op hun elektriciteitsrekening, door deel te nemen aan ons eigen coöperatieve ‘Postcoderoosproject’ met zonnepanelen. Dit zal begin 2020 op het dak van de CAVV gerealiseerd worden. Deelnemers wekken echte Haarlese stroom op en besparen ook nog eens op hun jaarlijkse elektriciteitskosten. Naast stroom afnemen, kunt u ook investeren in dit project, u ontvangt dan jaarlijks 5% rente over het bedrag dat u uitleent aan onze coöperatie.
Voor deelname betaal je, op basis van je stroom afname, eenmalig een paar tientjes voor het lidmaatschap van de coöperatie. Je betaalteenmalig 1 cent voor elke kWh die je deelneemt in het project. De maximale deelname is 85% van je totale elektriciteitsverbruik. Bij deelname, ontvang je 15 jaarlang 3 cent per kWh korting bij je jaarafrekening of gemiddeld zo’n Euro 100 ieder jaar. De kosten en de besparing zijn afhankelijk van je verbruik. De maximale deelname is 10.000 kWh. Stap je over op de stroomleverancier van de coöperatie, dan ontvang je nog eens 2 cent extra korting per kWh bij de jaarafrekening.Iedereen kan aan het project mee doen, zolang de voorraad elektriciteit strekt.

Een voorbeeld: Als je 4.000 kWh elektriciteit verbruikt doe je voor 85 %, ofwel voor 3.400 kWh mee en is je voordeel 3.400 x 3 cent = € 102,– per jaar. Over 15 jaar is dat een besparing van € 1.530,- op je elektriciteits-rekening. Stap je over naar onze stroomleverancier, als klant, dan is je besparing € 170,– extra per jaar, ofwel € 2.550,– over 15 jaar. Klant worden mag , maar hoeft niet, je houdt je vrije energiekeuze.
Wil je meer informatie kijk dan op https://www.haarle.com/energie voor alle details. Meld je aan met het aanmeldingsformulier op Haarle.com.

Wie organiseert dit zonnepanelen project op de CAVV?
Haarle Energie Neutraal is een werkgroep van het Plaatselijk Belang Haarle bestaand uit vele vrijwilligers uit ons eigen dorp. Deze enthousiaste Haarlenaren bereiden ons dorp voor op de grote ‘energietransitie’. Immers over de komende 10 jaar gaan alle huishoudens in ons dorp over naar andere energie voorzieningen. Het aardgas gaat verdwijnen, dus je CV en je fornuis zullen waarschijnlijk elektrisch worden. Je auto rijdt niet langer op diesel of benzine, maar zal ook elektrisch zijn. En de kolenkachel van weleer staat natuurlijk allang bij het oud-ijzer. Verandering is er altijd.
Het verdwijnen van gas, kolen en olie betekent, dat wij in de toekomst veel meer groene elektriciteit gaan verbruiken en die extra elektriciteit moet schoon opgewekt worden met zonne-energie, windenergie of biomassa. Daar deze veranderingen voor heel Nederland gelden, zal ons landschap gaan veranderen. Binnenkort wordt 70% van de Nederlandse energie met grote windmolens voor de kust opgewekt. Echter 30% van de energie zal op land opgewektmoeten worden met windmolens en zonnepanelen. Ditgaan wij ook in onze omgeving merken. Er zullen zonneweiden ontstaan en af en toe zal er een windmolen in het landschap geplaatst worden. Zo zal het landschap rond Haarle de komende jaren veranderen om onzeeigen huizen van voldoende energie te voorzien.
Als inwoners van ons mooie Haarle willen wij graag zelf beslissen waar deze windmolens en zonneparken geplaatst gaan worden en het dorp wil er liefst ook zelf aan verdienen. De gemeente steunt ons hierin. De gemeente wil graag dat Haarlenaren zelf bepalen waar de stroom opgewekt wordt. Vandaar dat wij een werkgroep Haarle Energie Neutraal hebben.De werkgroep coördineert de stem van alle Haarlenaren. Wij organiseren regelmatig informatieavonden om iedereen op de hoogte te stellen. Op 31 maart 2020 is de volgende dorpsavond, waar belangrijke besluiten genomen gaan worden. Iedereen is van harte welkom om mee te beslissen, het gaat tenslotte om de toekomst van ons eigen dorp.
Het zonnepanelen project op het dak van de CAVV is onderdeel van onze wens om zelf groene stroom op te wekken voor alle Haarlenaren.