Nieuws

Haarle - Laatste stand woningbouw in Haarle | april 2021

Laatste stand woningbouw in Haarle | april 2021

Graag willen we Haarle bijpraten over de stand van zaken over de nieuwbouw in Haarle.
We zijn niet alleen in blijde verwachting van een oplossing bij de N35 maar vertrouwen ook op een  voorspoedig verloop van de nieuwbouw plannen Haarle. De afgelopen periode is er weinig nieuws gemeld terwijl de gemeente wel bezig is met onderzoeken e.d.

Planning
Onderstaand de planning van de gemeente Hellendoorn. Vanaf de start in het 2020 tot en met het bouwrijp maken van de grond en uitgifte van de eerste kavels in 2022.

Hoe staat het nu?
De gemeente Hellendoorn heeft in de afgelopen periode verschillende onderzoeken uitgevoerd op de beoogde uitbreidingslocatie. Zo is er o.a. een bodemonderzoek verricht en is het terrein ingemeten. Tot zover zijn de resultaten van de onderzoeken positief.

Vervolg:
De gemeente heeft nog geen woningbouwplan gemaakt en ook over de ontsluiting is nog niets bekend of besloten. Hetzelfde geld voor het aantal en type woningen, hiervoor wordt eerst nader onderzoek gedaan. De gemeente zal eerst een schetsplan maken waarin ook de ontsluiting wordt meegenomen, dit schetsplan zal besproken worden met de omwonenden. Hierna gaat men over naar een definitief woningbouwplan.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan laten we dit weten. Heeft u vragen? Mail deze dan  naar [email protected].

Werkgroep Wonen. (John Disselhorst, Henri Maris, Emiel Koers, Noël Besten, Paul Hoonhorst en Alex Kemper).