Nieuws

Haarle - minister Hugo de Jonge bezoekt Haarle | woningnood zit hoog

minister Hugo de Jonge bezoekt Haarle | woningnood zit hoog

Download hier de presentatie: 20220207_PBHaaarle_BijeenkomstCDA_HugoDeJongeDEF

Maandagavond 7 februari mochten de Haarlenaren Hugo de Jonge ontvangen in hun Rooms katohlieke kerk. De kerk stond symbool voor hoe veranderingen door de jaren heen kunnen plaatsvinden. Dit maal gevuld met o.a. woningzoekende jongeren en Reggewoon die de transformatieplannen van kerk naar appartementen en 24-uurs zorg presenteerde.

Echter had de werkgroep Wonen ook een moment om te spreken. Dit om Hugo te attenderen op de bureaucratische drempels die zij ervaren tijdens het realiseren van woningbouw in Haarle. Daarnaast droegen zij ook mogelijke oplossingen aan op regeringsniveau. Dit om toekomstige strubbelingen te
pareren. Hugo erkende dat het de afgelopen jaren aan regie ontbrak m.b.t. woningbouw. Hierdoor wil hij vanuit de overheid overgaan tot het uitdelen van takenpakketten aan provincies en zij op hun beurt aan gemeentes. Dit om gezamenlijk de strijdt aan te gaan tegen het woning tekort. Wat zou het mooi zijn als één van die taken een voorkeursregeling bestaande bouw zal bevatten, die gelijkwaardig is aan de voorkeursregeling nieuwbouw voor eigen inwoners.

Na alle presentaties vond er interactie plaats tussen het aanwezige publiek en Hugo. Hier werd door o.a. jongeren hun zorgen geuit in het vinden van een woning in Haarle. Het CDA pleite voor hun verkiezingsprogramma waarin zij streven naar 1000 nieuwe woningen in de gemeente Hellendoorn. Wanneer dit aantal nieuwe woningen mogelijk wordt gemaakt, moeten de woningzoekende van kleine kernen maar hopen op een eerlijke verdeelsleutel hiervan. Nadat de laatste peptalk woorden “blijf volhouden” nagalmen in de kerk, lopen Hugo de Jonge en zijn afgevaardigden van de provincie met cadeaus de deur uit. De Haarlenaren vertrokken ook niet met lege handen en kregen een dringend advies en een déjà vu mee naar huis; “Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.”

Een politiek correcte avond, maar Haarle heeft weer van zich laten horen!

Klik hier voor de: Foto’s beeldbank stichting Marke Haarle