Nieuws

Haarle - N35 nieuws – oktober 2018

N35 nieuws – oktober 2018

Aan alle Haarlenaren

Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat Rijkswaterstaat en de bestuurders van de Provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Raalte en Hellendoorn besloten hebben de voorgestelde veiligheidsmaatregelen op de beide N35 kruispunten in Haarle niet uit te voeren.

Dit besluit is genomen omdat:

  1. Het budget van 15 miljoen Euro voor het traject Wijthmen – Nijverdal onvoldoende is om alle voorgestelde werkzaamheden uit te voeren en Haarle onder aan de prioriteitenlijst staat.
  2. Het verkeer de afgelopen tijd dusdanig is toegenomen, dat onze PBH voorstellen niet langer aan de normen voldoen.

U begrijpt dat dit nieuws is ingeslagen als een bom. Vier jaar lang praten met Rijkswaterstaat en de gemeente, wordt in één keer van tafel geschoven. Ons bestuur blijft verbijsterd achter.

PB Haarle is wel verteld, dat Provincie en Gemeente Hellendoorn een breder onderzoek zullen doen, naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal, dat zich richt op een oplossing die buiten de kaders valt van het huidige N35 project Wijthmen-Nijverdal.

Binnenkort kan iedereen een oproep verwachten voor een extra N35 Informatieavond, waar Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn uitleg zullen geven over de ontwikkelingen.

In het kader van deze ontwikkelingen kondigt het bestuur van het Plaatselijk Belang Haarle aan, tezamen met de andere N35 Plaatselijke Belangen (Mariënheem, Heino, Laag Zuthem en Hoonhorst) op 30 oktober een ‘Petitie’ te zullen aanbieden aan de vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer te Den Haag. Deze Petitie is genaamd: ‘Rijksweg N35 – Zo Kan Het Niet Langer’. 

De inhoud van deze petitie kunt u hier downloaden

Met deze petitie willen de gezamenlijke Plaatselijke Belangen druk zetten op ‘Den Haag’ om meer Rijksgelden beschikbaar te stellen voor korte termijn veiligheidsmaatregelen op de N35.

Alle inwoners van Haarle, maar ook bedrijven, organisaties, politiek en bestuurders in heel Nederland kunnen deze petitie ondersteunen door hun handtekening te zetten via de website www.petitie.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om op 30 oktober zo veel mogelijk handtekeningen aan de Tweede Kamer aan te bieden. Dus zegt het voort en nodig uw familie en vrienden uit deze petitie te ondertekenen. Zo laat Haarle zien dat wij gezamenlijk voor een veilige N35 staan.

Gezien de absolute noodzaak voor snel handelen en het zo spoedig mogelijk realiseren van de benodigde veiligheids- maatregelen nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Haarle de betrokken partijen: Rijkswaterstaat, de Provincie Overijssel en de Gemeente Hellendoorn uit om onmiddellijk met ons aan tafel te gaan en geen minuut te verliezen. Wij zullen alles op alles zetten, om op korte termijn veilige oplossingen voor de inwoners en weggebruikers van de N35 te realiseren.

Tot slot, herhalen wij nogmaals de oproep dat inwoners van Haarle kunnen bijdragen aan de discussie door zitting te nemen in de Werkgroep Verkeer van het PB Haarle.

9 oktober 2018

Bestuur – Plaatselijk Belang Haarle