Nieuws

Haarle - Nieuwbouw De Marcke van start

Nieuwbouw De Marcke van start

De werkzaamheden bij het project De Marcke zijn een volgende fase ingegaan. Na de sloop van de bestaande woningen en het bouwrijp maken van het terrein, is nu de nieuwbouw begonnen. De twee bouwkranen die hoog boven alles uittorenen zijn al van ver te zien. De basis voor de nieuwe woningen, de fundering is gelegd. Nu krijgt De Marcke een nieuw gezicht.