Nieuws

Haarle - nieuwsbrief April Laarmanhuis/de Marcke / Poggenbeltweg

nieuwsbrief April Laarmanhuis/de Marcke / Poggenbeltweg

April 2019 no. 4
Laarmanweg 36
7448 AR Haarle
Tel: 0548 – 596138
Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Aan bewoners.

Week 14
Maandag 01 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek
14.30 uur Bingo
Dinsdag 02 apr. 18.45 uur Verg. kookdames
Woensdag 03 apr. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken
Donderdag 04 apr. 12.00 uur Samen eten

Week 15
Maandag 08 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek
14.30 uur Bingo
Woensdag 10 apr. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken
Donderdag 11 apr. GEEN Samen eten (onderhoud vloer)
Vrijdag 12 apr. 09.30 uur Bloemschikken met Joke Linnartz

Week 16
Maandag 15 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek
14.30 uur Bingo
Woensdag 17 apr. GEEN kerkdienst, (i.v.m. Goede Week)
wel koffie drinken
Donderdag 18 apr. 14.30 uur Paasviering Laarmanhuis

Week 17
Maandag 22 apr. 2e Paasdag
Woensdag 24 apr. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffiedrinken
14.00 uur Handwerken met Miny Smit
(tel. 06 30247788)
Donderdag 25 apr. 12.00 uur Samen eten
Zaterdag 27 apr. 10.00 uur Koningsdag, gezamenlijk koffie drinken
met ? en borrel.

Week 18
Maandag 29 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek
14.30 uur Bingo
Woensdag 01 mei. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken
Donderdag 02 mei. 12.00 uur Samen eten

Jarig is op:
3 april Betsie Rodijk
15 april Miene Bloeme
24 april Herman te Wierik
24 april Hennie Bergboer
27 april Toon Smeenk

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.
Huren van de Socioruimte: (Gerard Albers tel 595 363 of g.albers@haarle.net)

“Samen Eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor maandagavond 18.00 uur.

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Bibliotheekboeken worden in de week van maandag 6 mei gewisseld.
Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn. Bij het niet inleveren van
een boek dit graag even aangeven.

Wil je een traktatie doen op woensdagmorgen na de kerkdienst bij de koffie,
neem dan contact op met Truus Aben tel. 595774 of iemand anders van de koffie dames.

I.v.m. onderhoud vloer is er donderdag 11 april GEEN SAMEN ETEN.

De paasviering wordt dit jaar gehouden op donderdag 18 april om 14.30 uur in de Socioruimte. Naast de bewoners van het Laarmanhuis zijn de bewoners van
“de Marcke” ook hiervoor uitgenodigd. De kosten voor deze viering zijn € 7,–.
Donderdag 4 april (tussen 11.00 en 13.00 uur) zal Bets Heethaar bij
u aan de deur komen en kunt u zich opgeven voor deze paasviering.

Op donderdag 21 maart jl. is de Bewonerscommissie Laarmanhuis en Marcke/Poggenbeltweg opgericht. Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Anton Wagenmans, Anton Heuven, Ben Hegteler, Margot Jansen en Ans Tuller.
Als er onderwerpen zijn die u bespreekbaar wilt maken voor de bewonerscommissie neem dan contact op met een van hun.
Punten die tijdens de laatste bijeenkomst aan de orde zijn gekomen zijn o.a.: patio, paden vernieuwen, kappen bomen, vernieuwen Zusterpad, groenonderhoud, sneeuwruimen, opknappen tuin, klimaatbeheersing.
Het verslag van deze vergadering zal de komende maanden worden verspreid naar alle bewoners door Reggewoon. Er zal worden vergaderd naar behoefte.

Door de verbouwing van het Sportorant zullen diverse activiteiten, die normaal gesproken in het Sportorant plaatsvinden, plaats gaan vinden in de Socioruimte. We denken hier onder andere aan het ouderenkoor op donderdagmiddag, Bingo eens per 3 weken op donderdagavond, Welzijn Ouderen maandelijks op woensdagmiddag en enkele vergaderingen/bijeenkomsten. Dit zou eventueel iets lawaai kunnen geven, maar als u wilt mag u gerust komen kijken en/of meedoen met o.a. de Bingo.

De zusterpop zal de komende maanden worden verplaatst naar de voorkant in de hal.