Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief April Laarmanhuis/de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief April Laarmanhuis/de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief

April 2024 no. 4

Laarmanweg 36

7448 AR Haarle

Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Week 14

Maandag 01 apr. 2e Paasdag

Woensdag 03 apr. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),  daarna koffiedrinken

14.30 uur Knutselmiddag Hokkies

Donderdag 04 apr. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Zaterdag 06 apr. 10.30 tot Betaling maandelijkse bijdrage / kopen koffiemunten  11.30 uur

 

Week 15

Maandag 08 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek 14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 10 apr. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),  daarna koffiedrinken

Donderdag 11 apr. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

19.00 uur Gezamenlijke vergadering

Week 16

Maandag 15 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek   14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 17 apr. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),

daarna koffiedrinken

14.30 uur Knutselmiddag Hokkies

Donderdag 18 apr. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

14.30 uur Filmmiddag – interviews met Zuster Heuven  en Gerard Albers

 

Week 17

Maandag 22 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek  14.30 uur Bingo (€2,– per plankje)

Woensdag 24 apr. Ontmoetingsviering in de kerk  10.00 uur Inloop met koffie/thee

10.30 uur Viering

Donderdag 25 apr. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Zaterdag 27 apr. 10.00 uur Koningsdag, gezamenlijk koffiedrinken met een borrel

 

Week 18

Maandag 29 apr. 09.30 uur Stoelgymnastiek  14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 01 mei 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),  daarna koffiedrinken

14.30 uur Knutselmiddag Hokkies

Donderdag 02 mei 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Zaterdag 04 mei 10.30 tot Betaling maandelijkse bijdrage / kopen koffiemunten 11.30 uur

Jarig is op:

03 april Betsie Rodijk

08 april Johan Knobben

24 april Hennie Bergboer

26 april Bennie Mars

27 april Toon Smeenk

 

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

 

Samen eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor maandagavond 18.00 uur

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Huren van de socioruimte: Gerard Albers, tel. 595363 of [email protected]

Informatie over Stichting Laarmanhuis kunt u vinden op:

https://haarle.com/over-haarle/stichtingen

Verzoek aan de bewoners om de lamp op de gang niet voor 9.30 uur uit te doen.

Sjoel middag 23 mei

In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief vermeld stond, zal de sjoelmiddag

niet op 11 april, maar op donderdag 23 mei plaatsvinden.

Op 23 mei gaan we aan de bak met de sjoelstenen om te kijken wie zich de

Beste sjoeler van 2024” mag noemen. We bepalen de partijen per loting,

maar als je iemand heel graag zelf wilt uitdagen voor een spelletje, mag dit natuurlijk

ook! De organisatie zorgt voor leuke prijzen voor de beste drie sjoelers, maar heb je

absoluut je dag niet, dan maak je altijd nog kans op de “poedelprijs”.

Om half drie staat de koffie klaar (denkt u aan een muntje? Dan zorgen wij voor iets

lekkers bij de koffie), dus neem je buurman of buurvrouw mee, dan maken we er

samen een super gezellige middag van. We hopen jullie allemaal te mogen begroeten,

want als je zelf niet wilt sjoelen, kom dan gewoon gezellig kijken en aanmoedigen.

18 April. Interviews van Zuster Heuven en Gerard Albers

Op donderdag 18 april vanaf 14.30 uur kunt u twee, door Stichting Marke Haarle opgenomen interviews zien in de Socioruimte van het Laarmanhuis .

De eerste is opgenomen in 2021 met Zuster Heuven. Ze vertelt hierin over haar kloosterleven, en haar werk in de missie eerst in Congo, en nu in Brazilië. Ze heeft het interview zelf ook nog nooit gezien, mooi om dat nu samen met jullie te gaan doen!

Het tweede interview is met Gerard Albers over zijn werk als koster in

de St. Sebastianuskerk in Haarle. Hij geeft uitleg over het werk als koster, en deelt enkele weetjes en feiten over de kerk.

 

Bewonersbijdrage

Op zaterdag 6 april zullen we vanaf 10.30 tot 11.30 uur weer zitting nemen in de Socioruimte om de bewonersbijdrage voor de maand maart in ontvangst te nemen en voor de verkoop van de koffiemunten.

50-Jarig Priesterfeest Jan Verweij

Op woensdag 21 februari heeft het 50-jarig Priesterfeest van Em. Past. Jan Verweij plaatsgevonden in het Laarmanhuis. Op deze viering hebben het bestuur, bewoners en vrijwilligers van het Laarmanhuis de pastoor een cadeau overhandigd. Een vogelhuisje gemaakt door de Hokkies met daarin een fles wijn met daarop een cartoon met Latijnse tekst van Leo Kemper. Alle betrokkenen worden bedankt voor hun inzet en het cadeau voor de pastoor.

Bestuurszaken In de laatste bestuursvergadering heeft Annie Bloeme te kennen gegeven met haar bestuurswerkzaamheden te stoppen. We danken Annie voor haar werk die zij heeft verricht voor de Stichting. Annie was afgevaardigde vanuit Welzijn Ouderen. In de bestuursvergadering van het najaar zullen we officieel afscheid van haar nemen. Gelukkig hebben we ook een vervanger gevonden in de persoon van Erik Bloeme. Erik zal vanaf nu dan ook zitting nemen in het bestuur en zijn taak zullen we de komende tijd verder uitwerken. Erik zal ook operationele werkzaamheden en het welkom heten van nieuwe bewoners van Anton Wagenmans overnemen en zal dus veelvuldig aanwezig zijn in het Laarmanhuis. Hij is net als de andere bestuursleden ook een aanspreekpunt.

In de laatste bestuursvergadering zijn ook het beleidsplan 2024-2026, het Huishoudelijk Reglement en het activiteitenoverzicht geactualiseerd en goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement en activiteitenoverzicht is bij deze nieuwsbrief gevoegd. Het beleidsplan is te vinden op de site van Stichting Laarmanhuis Haarle op Haarle.com.

De bewonerscommissie heeft eind vorig jaar vergaderd, waarin diverse bewonerszaken zijn behandeld met Reggewoon. Reggewoon heeft naar aanleiding hiervan afgelopen week een voorgesprek gehad met enkele bestuursleden en wil in de komende maand (april) op een woensdagmorgen, na de kerkviering, een bewonersvergadering houden. Hierin zullen diverse bewonerszaken o.a. de leeftijdgrens en onderhoud in het Laarmanhuis aan de orde komen. Deze vergadering bevelen wij dan ook van harte aan om hierbij aanwezig te zijn. Voor deze vergadering krijgen de bewoners een persoonlijke uitnodiging van Reggewoon.

Bibliotheekboeken Vanaf 1 januari 2024 is Maria Jonkman gestopt als vrijwilligster bij de ZININ-bibliotheek Haarle. Dit had tot gevolg dat zij ook stopte voor “Boek aan Huisdienst”, wat zij vele jaren voor het Laarmanhuis heeft verzorgd. Gelukkig hebben we inmiddels 2 personen bereid gevonden om de taak van Maria over te nemen. Liesbeth Westenenk en Lucia Spoolder gaan nu de boeken van de bibliotheek in de Socioruimte regelen.