Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Januari 2022 Laarmanhuis/de Marcke en Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Januari 2022 Laarmanhuis/de Marcke en Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Januari 2022

Na de extra persconferentie medio december door de overheid hebben wij een schrijven rond laten gaan dat alle activiteiten in het Laarmanhuis zijn opgeschort tot 14 januari 2022.

We weten nu nog niet of deze datum wel/niet wordt verlengd maar we vragen jullie om zelf in de gaten te houden of dit eventueel wel of niet opschuift.

Zo niet dan worden de activiteiten na deze datum weer opgestart en anders wachten we tot de overheid de zaken weer vrijgeeft.

 We doen dit natuurlijk, in het achterhoofd houdende, dat het voor eenieder veilig is en zonder risico kan worden uitgevoerd.

De activiteiten worden daarom in dit overzicht, onder voorbehoud, vanaf 14 januari vermeldt, met daarbij wel de kanttekening dat zij vervallen als de lockdown-datum opschuift.

 Mochten er toch nog strengere maatregelen worden getroffen door de overheid dan zullen we deze natuurlijk opvolgen.

Maar voor nu geldt nog steeds een mondkapjesplicht in het Laarmanhuis voor eenieder die zich begeeft in het Laarmanhuis zowel bewoners als bezoekers.

Alle bewoners van het Laarmanhuis, de Marcke,

Poggenbeltweg en Hasselbachweg

wensen we, ondanks alle onzekerheden,

een goed, liefdevol en vooral gezond

2022.

Bewoners Laarmanhuis opgelet.

Op donderdag 13 januari komt er een CV  monteur die de radiatoren op de gang

afstellen. De bewoner moet thuis zijn als dat kan. 

Week 1 en week 2: geen activiteiten i.v.m. coronamaatregelen

Week 3

Maandag 17 jan. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 19 jan. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk

Donderdag 20 jan. 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

Week 4

M aandag 24 jan. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 26 jan. Ontmoetingsviering in de kerk

10.00 uur Inloop met koffie/thee

10.30 uur Viering

14.00 uur Handwerken met Miny Smit (tel. 06 30247788)

Donderdag 27 jan . 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

Week 5

Maandag 31 jan . 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

 

Jarig is op:

15 januari Diny Brandwagt

24 januari Marietje Smeenk

27 januari Marietje Veldman

29 januari Gerda Heuven

 

 

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

Bibliotheekboeken worden in de week van 7 februari gewisseld.

Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn. Bij het niet inleveren van

een boek dit graag even aangeven.

 

Samen eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor

maandagavond 18.00 uur

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Huren van de socioruimte: Gerard Albers, tel. 595363 of [email protected]

Informatie over Stichting Laarmanhuis kunt u vinden op:

https://haarle.com/over-haarle/stichtingen

 

Elk eind is een begin

dat komt prima van pas

neem je voor wat je wil

maar laat achter wat was