Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Juli/augustus  Laarmanhuis/ de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Juli/augustus Laarmanhuis/ de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Juli/Augustus 2018 no. 7/8

Laarmanweg 36 7448 AR Haarle  Tel: 0548 – 596138

Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Aan bewoners.

Week 27

Maandag 02 juli 09.30 uur Stoelgymnastiek   14.30 uur Bingo

Deze week worden de boeken van de bibliotheek gewisseld!

Woensdag 04 juli 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 05 juli 12.00 uur Samen eten

Week 28

Maandag 09 juli 09.30 uur Stoelgymnastiek   14.30 uur Bingo

Woensdag 11 juli 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 12 juli 12.00 uur Samen eten

Week 29

Maandag 16 juli 09.30 uur Stoelgymnastiek (laatste)    14.30 uur Bingo

Woensdag 18 juli 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 19 juli 12.00 uur Samen eten

Week 30

Maandag 23 juli 14.30 uur Bingo

Woensdag 25 juli 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 26 juli 12.00 uur Samen eten

Week 31

Maandag 30 juli 14.30 uur Bingo

Woensdag 01 aug. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 02 aug. 12.00 uur Samen eten

Week 32

Maandag 06 aug. 14.30 uur Bingo

Woensdag 08 aug. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 09 aug. 12.00 uur Samen eten

Week 33

Maandag 13 aug. 14.30 uur Bingo

Woensdag 15 aug. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 16 aug. 12.00 uur Samen eten

Week 34

Maandag 20 aug. 14.30 uur Bingo

Deze week worden de boeken van de bibliotheek gewisseld!

Woensdag 22 aug. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken

Donderdag 23 aug. 12.00 uur Samen eten

Week 35

Maandag 27 aug. 14.30 uur Bingo

Woensdag 29 aug. 09.00 uur Kerkdienst, hierna koffie drinken en enveloppenactie

Donderdag 30 aug. 12.00 uur Samen eten

Zaterdag 01 sept. Vrijwilligersdag

Jarig is op:

14 juli Anja Schoot Uiterkamp

15 juli Riek Reimert

01 augustus Annie Cents

20 augustus Bertha Fikken

21 augustus Gerda Kemper

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

Huren van de Socioruimte (Gerard Albers tel 595 363 of g.albers@haarle.net)

“Samen Eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor maandagavond 18.00 uur.

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Bibliotheekboeken worden in de week van maandag 2 juli en 20 augustus gewisseld.

Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn. Bij het niet inleveren van een boek dit

graag even aangeven.

Wil je een traktatie doen op woensdagmorgen na de kerkdienst bij de koffie,

neem dan contact op met Truus Aben tel. 595774 of iemand anders van de koffie dames.

De enveloppenactie van het 2e halfjaar 2018 zal worden gehouden op

woensdag 29 augustus. De enveloppen dienen dan te zijn/worden ingeleverd.

Eén van de activiteiten van het Laarmanhuis is bloemschikken. Dit is 1 keer in de

maand op vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. We doen dit in de hal van het

Laarmanhuis,waar het biljart staat.

Het kost € 8,50 per keer, bloemen en materiaal inbegrepen. Je kunt je opgeven bij: Joke Linnartz tel 595389 of via de mail peterlinnartz@ziggo.nl

Begin mei heeft het bestuur St. Laarmanhuis samen met de bewoners van

Laarmanhuis en vrijwilligers een welkomstochtend gehouden voor de bewoners

van de Marcke. Het was een gezellige morgen en er was een bijzondere grote

opkomst van de bewoners van de Marcke. De bijeenkomst werd als zeer prettig

en plezierig ervaren.

Inmiddels hebben enkele bewoners al gebruik gemaakt van de kortingsbon

“Samen Eten” en hebben we ook bewoners kunnen verwelkomen in de Socioruimte.

Er is geconstateerd dat het niet duidelijk is wat de kosten zijn voor de koffie en

diverse activiteiten die in het Laarmanhuis plaatsvinden.

Bijgesloten treft u een overzicht aan van de activiteiten met de daar bijhorende

tarieven.

Gerrit Bloeme heeft aangegeven per 1 juli te willen stoppen met zijn hand- en spandiensten (veelal klaarzetten van de tafels en stoelen) in de Socioruimte.

Wij hebben zijn werkzaamheden verdeeld en willen Gerrit alvast bedanken voor

zijn inzet, want hij was een steun en toeverlaat achter de schermen.

Op de vrijwilligersvergadering zullen we officieel afscheid van hem nemen als

vrijwilliger. Gerrit, vanaf deze plaats willen we je al bedanken voor je tomeloze inzet.

Wij wensen bewoners, vrijwilligers en

hun familieleden een fijne vakantie en

hopen jullie in goede gezondheid

weer te zien na de vakantieperiode.