Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Juni 2020 Laarmanhuis/de Marcke/Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Juni 2020 Laarmanhuis/de Marcke/Poggenbeltweg

Nieuwsbrief
Juni 2020 no. 6
Laarmanweg 36
7448 AR Haarle
Tel: 0548 – 596138
Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Aan bewoners.

OPSTARTEN DAGBESTEDING
Enkele overheidsmaatregelen tegen Corona worden op 1 juni versoepeld o.a. de Dagbesteding door Zorgaccent in het Laarmanhuis. Deze wordt op 1 juni weer opgestart met maximaal 3 personen per dagdeel, omdat met inachtneming van de 1,5 meter en de algemene hygiëne adviezen van het RIVM, niet iedereen tegelijk fysiek kan deelnemen aan de dagbesteding. De medewerkers van Zorgaccent zullen de cliënten hiervan telefonisch op de hoogte stellen en aangeven op welke dag(en) zij verwacht worden. Om iedereen de mogelijkheid te geven weer periodieke fysieke dagopvang te bieden wordt deze tijdelijk uitgebreid met de donderdag. Medewerkers van Zorgaccent gaan nog bekijken welke route gebruikt moet worden om de Socioruimte te betreden en te verlaten. Iedereen wordt dan ook verzocht de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. De Socioruimte is tijdens de Dagbesteding niet te betreden door de bewoners en zal worden afgesloten. Als men wat uit de Socioruimte wil halen, zal men dit moeten doen voordat de Dagbesteding start of nadat deze is afgelopen.
Als er vragen zijn dan kan men deze aan de aanwezige medewerkers van Zorgaccent stellen of contact opnemen met een van de bestuursleden.
BINGO
Van enkele bewoners van het Laarmanhuis is het verzoek gekomen om weer eens een bingo te organiseren. Het is helaas nog niet mogelijk om deze in de Socioruimte te houden en daarom hebben we besloten om een buitenbingo te organiseren rond het grasveld van de Marcke. We zijn van plan deze buitenbingo te organiseren, in eerste instantie op maandag 15 juni met een uitwijk naar maandag 22 juni vanaf 14.30 uur, de datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Alle bewoners van het Laarmanhuis, de Marcke, Poggenbeltweg, Hasselbachweg, Kappertskaamp worden hiervoor uitgenodigd. We zijn nog aan het kijken of de cliënten van “Te Passe” ook hiervoor belangstelling hebben.
We gaan de vrijwilligers die altijd helpen tijdens de bingo in de Socioruimte vragen om jullie weer te voorzien van het kopje koffie met koekje, drankje en mooie prijzen. Tafels gaan we regelen, maar we verzoeken wel dat iedereen zijn/haar stoel meeneemt.
Het Bingo comité

HARTELIJK DANK
In  de afgelopen periode hebben we mogen genieten van muzikale activiteiten van de Droadnagels, Annet Nikamp en Sanne Holterman. De belangstelling hiervoor was groot en het werd enorm gewaardeerd door de bewoners. Het bestuur Laarmanhuis wil dan ook Trees Schoot Uiterkamp, Ria Kemper en Marijke Raamsman bedanken voor hun inzet in deze. Daarnaast willen we Gerard Nahuis bedanken voor het aanbieden van een gratis ijsje op Hemelvaartsdag, hetgeen goed tot zijn recht kwam op deze mooie warme dag. Van onze locals moeten we het hebben in deze aparte tijd.

KERKBERICHTEN:
Eigen viering via kerkradio: elke woensdag om 9.00 uur

Nieuwsbrief: indien u de nieuwsbrief van de parochie wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door bij het secretariaat via secretariaat@outlook.com.

Website: Via de website www.parochieheiligkruis.nl van de parochie houden we u ook op de hoogte van ontwikkelingen en bieden we bezinnende teksten aan.

Hart-onder-de-riem activiteiten in Haarle
2e Pinksterdag om 20.30 uur wordt er voor de laatste keer lichtjes in
een vorm van een hart aangestoken bij de Marcke .
Er wordt stilgestaan bij de overledenen van Corona en
de wereld van vandaag die zo verwarrend is….
Foto’s van deze actie zijn te zien op de site van haarle.com
(https://www.haarle.com/hart-onder-de-riem-activiteiten-in-haarle/)

Jarig is op:

16 juni Fien Wagenmans

De bibliotheekboeken in de socioruimte worden voorlopig niet gewisseld!

Hoezo ouderen niets meer waard?
Ze zijn juist een fortuin waard
Ze hebben zilver in hun haar
Goud in hun tanden
Gas in hun darmen
Stenen in hun nieren
Lood in hun schoenen
Kalk aan hun nagels
Staal in hun heupen
Plastic in hun knieën
Ze zitten vol met dure medicijnen
Eigenlijk zijn ze een goudmijn
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen…

Hallo lieve mensen van de handwerkgroep.
We moesten plots stoppen vanwege de corona.
Niet leuk maar het was niet anders.
Wij willen jullie allen toch een fijne zomer wensen.
Groetjes van Janneke en Miny.

GOD
Je moet me niet vertellen dat God zover weg is
Je hoort de hele dag niets anders dan:
God wat ’n rotweer – Jezus nog es an toe –
Hou in Godsnaam je grote mond.
( Gedachte van Toon Hermans)

TANTE TRUUS
Dit is een leed veur tante Truus
Met ’n deken oawer de been in het tehuus
De poort gung disse wek op slot
Mien tante Truus kan nich meer vot
Al bint de zusters leef voor heur
Ze blif maar kiek’n noar de deur
Heur jongs, heur jongs, ze wil ze zeen
De dag’n bint lang en zee alleen
Het leam’n alln’s tussen stool en bed
En ’t etten dat ze kloar hebt zet
Ze zegt: Ik weet ja niks, niks van hoe lang
En van t journaal kiek’n wo’k alleen maar bang
Maar wat ik weet van tante Truus
Op disse dag’n slöt zee een extra kruus
Ze zegt: Oh, God, mien leem Heer
Nich alleen de been doot mie noe zeer
De tulpen op de vaas dee bint wa leuk
Maar wanneer komt de jongs weer op bezeuk?
Morgen is ‘t zundag, tante Truus
Kiek noar boet’n, noar de tuin van het tehuus
Dan zing ‘k veur oe ’n leedke oonder t raam
Nich dichtbie, maar toch ’n betke saam
Al is ’t doar stil, één ding muj wa wett’n
Hier boeten bint wie oe echt nich vergett’n
Al is ’t doar stil, één ding muj wa wett’n
Hier boeten bint wie oe echt nich vergett’n
(gedicht van Nathalie Baartman)