Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Juni 2023 Laarmanhuis/De Marcke/ Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Juni 2023 Laarmanhuis/De Marcke/ Poggenbeltweg

 

Nieuwsbrief

Juni 2023 no. 6

Laarmanweg 36

7448 AR Haarle

Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Week 22

Maandag 29 mei 2e Pinksterdag

Woensdag 31 mei 10.00 uur Koffiedrinken in de socioruimte

Donderdag 01 juni 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Zaterdag 03 juni 10.30 tot 11.30 uur Betaling maandelijkse bijdrage / kopen koffiemunten

 Week 23

Maandag 05 juni 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€2,– per plankje)

Woensdag 07 juni GEEN Eucharistieviering i.v.m. uitje Zonnebloem/Welzijn Ouderen

Donderdag 08 juni 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

 

Week 24

Maandag 12 juni 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 14 juni 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),  daarna koffiedrinken

Donderdag 15 juni 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

19.00 uur Comm. vergadering

 

Week 25

Maandag 19 juni 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 21 juni 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij), daarna koffiedrinken

Donderdag 22 juni 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

 

Week 26

Maandag 26 juni 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Deze week worden de boeken van de bibliotheek gewisseld!!

Woensdag 28 juni Ontmoetingsviering in de kerk

10.00 uur Inloop met koffie/thee    10.30 uur Viering

Donderdag 29 juni 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Zaterdag 01 juli 10.30 tot 11.30 uur Betaling maandelijkse bijdrage / kopen koffiemunten

 

Jarig is op:

14 juni Miny Knobben

16 juni Fien Wagenmans

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

Bibliotheekboeken worden in de week van 26 juni en 7 augustus gewisseld.

Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn. Bij het niet inleveren van

een boek dit graag even aangeven.

 

Samen eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor

maandagavond 18.00 uur

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Huren van de socioruimte: Gerard Albers, tel. 595363 of [email protected]

Informatie over Stichting Laarmanhuis kunt u vinden op:

https://haarle.com/over-haarle/stichtingen

Verzoek aan de bewoners om de lamp op de gang niet voor 9.30 uur uit te doen.

 

Bewonersbijdrage:

Op zaterdag 3 juni zullen we vanaf 10.30 tot 11.30 uur weer zitting nemen in de Socioruimte

om de bewonersbijdrage voor de maand mei in ontvangst te nemen en voor de verkoop van

de koffiemunten.

 

Stoppen Dagopvang in de Socioruimte:

Op dinsdag 30 mei is het de laatste dag dat de Dagopvang van Zorgaccent aanwezig is in de Socioruimte van het Laarmanhuis, omdat zij ingaande 1 juni stoppen met hun activiteiten.

Hierdoor is er ruimte vrij op dinsdag en vrijdag in de Socioruimte voor andere activiteiten.

We willen graag van de bewoners vernemen welke activiteiten zij eventueel hier graag voor in de plaats willen hebben.

Jullie kunnen dit doorgeven aan de leden van de activiteitencommissie Anton, Gerard, Willemien, Marijke, Marian of Herman.

 

Handwerken:

Op woensdag 10 mei is er door de handwerkdames afscheid genomen van Miny Smit en Janneke Scheperman.

Namens het bestuur was daarbij Mieke Knobben aanwezig en namens de vrijwilligers Joke Linnartz.

De dames kregen voor hun bewezen diensten een cadeaubon uitgereikt namens het bestuur.

Wij willen hierbij Miny en Janneke nog bedanken voor hun jarenlang tomeloze inzet.

PS: we zijn nog bezig met eventuele vervanging van deze activiteit.

 

NB: Op deze middag werd ook nog gelegenheid aangegrepen om Joke Linnartz een cadeaubon aan te bieden, voor haar inzet die zij heeft gedaan voor het bloemschikken.

 

Vaatwasser:

Afgelopen maanden is de vaatwasser in de Socioruimte provisorisch opgelapt en is deze nu aan vervanging toe.

We hebben enkele offertes opgevraagd en deze onlangs ontvangen.

Voor de aanschaf hebben wij afgelopen week een subsidieverzoek ingediend en houden jullie hiervan op de hoogte.