Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief November 2021 Laarmanhuis/ de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief November 2021 Laarmanhuis/ de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief

November 2021

Laarmanweg 36

7448 AR Haarle

Tel: 0548 – 596138

Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Aan bewoners.

Maandag 1 nov. 9.30 uur Stoelgymnastiek 14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 3 nov. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij), daarna koffiedrinken

Donderdag 4 nov. 12.00 uur Samen eten

Maandag 8 nov. 09.30 uur Stoelgymnastiek 14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 10 nov. 10.00 uur Koffiedrinken in de socioruimte 14.00 uur Handwerken met Miny Smit (tel. 06 30247788)

Donderdag 11 nov. 12.00 uur Samen eten

Maandag 15 nov. 09.30 uur Stoelgymnastiek 14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 17 nov. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij), daarna koffiedrinken

Donderdag 18 nov. 12.00 uur Samen eten

 

Maandag 22 nov. 09.30 uur Stoelgymnastiek 14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 24 nov. Ontmoetingsviering in de kerk

10.00 uur Inloop met koffie/thee  10.30 uur Viering

14.00 uur Handwerken met Miny Smit (tel. 06 30247788)

Donderdag 25 nov. 12.00 uur Samen eten

 

Maandag 29 nov. 09.30 uur Stoelgymnastiek  14.30 uur Bingo (€2,– per plankje)

Woensdag 1 dec. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),  daarna koffiedrinken en enveloppenactie.

Donderdag 2 dec. 14.00 uur Samen eten

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

In de week van 15 november worden er géén boeken gewisseld.

De eerstvolgende keer dat de boeken weer gewisseld worden is in de week van

27 december.

 

Samen eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor

maandagavond 18.00 uur

Bloemschikken: Het bloemschikken staat nog in de wachtstand.

Nu de besmettingen weer oplopen is het niet verantwoord om dit op te starten, want voor het bloemschikken wordt een niet geventileerde ruimte gebruikt. 

Kerstviering: Indien de coronamaatregelen het toelaten, wordt er donderdag 23 december een gezamenlijke kerstviering in de socioruimte gehouden.

In de nieuwsbrief van december volgt er meer informatie over deze viering.

 

 

Jarig is op:

 

11 november Ton Weenig

28 november Annie Schipper

29 november Anny Spijkerman

 

Enveloppenactie: In de zomer zijn we gestart met de activiteiten waardoor er ook weer koffie is geschonken in de Socioruimte. Om de kosten van de koffie te bekostigen vragen wij, zoals voor de Coronaperiode, de gebruikers weer om een bijdrage van de genoten kopjes koffie. Dit doen we via de enveloppenactie op woensdag 1 december na de viering. In november zullen de enveloppen, waarin de bijdrage kan worden gedaan, worden verdeeld door Anton Wagenmans. De enveloppe met de bijdrage kan op woensdagmorgen voor de viering of eerder worden gedeponeerd in de bus die in de Socioruimte staat. Na de viering zal de telling van de bijdrage plaatsvinden onder leiding van een van de bestuursleden van de Stichting.