Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Oktober Laarmanhuis/de Marcke / Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Oktober Laarmanhuis/de Marcke / Poggenbeltweg

 

  Nieuwsbrief

     Oktober 2020  no. 10                        

Laarmanweg 36    7448 AR Haarle      Tel: 0548 – 596138        

                                                       Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

 

 Aan bewoners.

ALGEMEEN

 

Al lijkt dat in deze tijd, waarin de coronabesmettingen weer fors oplopen, toch een beetje tegenstrijdig zijn we aan het kijken of het mogelijk is bepaalde activiteiten weer op te starten in de Socioruimte.

Afgelopen maand(en) is controle uitgevoerd op de luchtkwaliteit in de Socioruimte en was de conclusie gekomen dat activiteiten tot 15 personen weer mogelijk moet zijn.

We willen in oktober eerst opstarten met het handwerken en bloemschikken. De leiding zal hier verder zorg voor dragen.

De Bingo en stoelgymnastiek blijven tot nader bericht nog plaatsvinden in de Veldkamp.

We hebben de intentie om over enige tijd te bekijken of Samen Eten op de donderdag weer mogelijk is.

 

In oktober zal de rozenkransviering op donderdagavond plaatsvinden om 18.00 uur in de Socioruimte verzorgd door Herman Boksebeld.

Op woensdagmiddag 21 oktober is er om 14.30 uur weer Bingo in de Veldkamp samen met te Passe en Stichting Welzijn Ouderen.

Voor alle activiteiten geldt dat de leiding van de activiteit verplicht is te zorgen voor registratie voor het bron- en contactonderzoek. Alles kan ook zo weer worden stil gelegd door aanscherping van de richtlijnen door de Overheid en dan zullen wij ook weer (tijdelijk) moeten stoppen met de activiteiten.

We blijven optimistisch en gaan niet doemdenken.

KERKVIERINGEN

 

Wat betreft de kerkvieringen willen we proberen om deze weer vanaf november om de 2 weken op de woensdagmorgen, aansluitend kopje koffie, plaats te laten vinden in de Socioruimte.

In oktober vinden de woensdagviering(en) nog plaats in de kerk.

De eerste woensdagviering in oktober is de Mariaviering op 7 oktober om 10.00 uur in de kerk.

Mensen die vervoer nodig hebben, verzorging door de Zonnebloem, kunnen dit kenbaar maken bij Trees Schoot Uiterkamp (06-206201014) en/of Ria Kemper (06-27391462).

In november gaan we bekijken of het weer mogelijk is om vieringen in de Socioruimte bij te wonen, echter is er maar plek voor maximaal 15 personen.

Zij die toch naar de kerk willen, omdat ze niet aanwezig kunnen zijn in de Socioruimte kunnen Trees en Ria benaderen als ze vervoer nodig hebben.

Het gevolg van het maximum van 15 gereserveerde personen in de Socioruimte is dat niet iedereen de 2 wekelijkse kerkviering kan bijwonen.

We gaan komende maand inventariseren in het Laarmanhuis en bij de niet mobiele bewoners van de Marcke/Poggenbeltweg/Kappertskaamp of Hasselbachweg en plaatsen deze op een lijst.

Bij de aanmelding is eenmalig verplicht naam, adres en telefoonnummer op te geven voor het bron- en contactonderzoek.

De mensen op de lijst worden dan telefonisch/persoonlijk benaderd voor wel/niet aanwezigheid zijn op een viering in het Laarmanhuis en bij het bereiken van het maximum van 15 personen stoppen we.

De volgende keer gaan we dan verder op de lijst waar we gebleven zijn, zodat iedereen die op de lijst staat de mogelijkheid geboden wordt een viering bij te wonen.

De mensen die mobiel zijn hebben de mogelijkheid om de vieringen in de kerk bij te wonen.

 

 

Richtlijnen/maatregelen RIVM

 

Zoals jullie zien proberen we bepaalde activiteiten in de Socioruimte weer op te starten, maar wel allemaal op 1,5 meter afstand en met het volgens van de maatregelen die zijn opgesteld door het RIVM.

Als je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest of verhoging hebt of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft dan BLIJF JE THUIS

Voor de volledigheid staan de belangrijkste maatregelen hieronder vermeldt.

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 

 

 

MARIAVIERING 7 OKTOBER 10.00 UUR

Pastoraal werkster Lonneke Gunnink gaat voor in deze viering in de kerk.

Cantors van het dames- en herenkoor zullen deze viering muzikaal begeleiden.

Mocht u deze viering graag willen bijwonen en u hebt geen vervoer,

dan kunt u dat aangeven bij:

Trees Schoot Uiterkamp   06 206 201 04

Ria Kemper                      06 273 914 62

 

De bibliotheekboeken worden in de week van maandag 2 november gewisseld.

Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn.

Bij het niet inleveren van een boek dit graag even aangeven.

 

Week 40

Donderdag   01 okt.          18.00 uur               Rozenkrans bidden in de Socioruimte

`                            18.30 uur               Vrijwilligersvergadering in “de Veldkamp”

Week 41

Maandag      05 okt.          09.30 uur               Stoelgymnastiek in “de Veldkamp”

Woensdag    07 okt.          10.00 uur               Mariaviering in de kerk

Donderdag   08 okt.          18.00 uur               Rozenkrans bidden in de Socioruimte

 

Week 42

Maandag      12 okt.          09.30 uur               Stoelgymnastiek in “de Veldkamp”

Donderdag   15 okt.          18.00 uur               Rozenkrans bidden in de Socioruimte

 

Week 43

Maandag      19 okt.          09.30 uur               Stoelgymnastiek in “de Veldkamp”

Woensdag    21 okt.          14.30 uur               Bingo in “de Veldkamp”

Donderdag   22 okt.          18.00 uur               Rozenkrans bidden in de Socioruimte

 

Week 44

Maandag      26 okt.          09.30 uur               Stoelgymnastiek in “de Veldkamp”

Donderdag   29 okt.          18.00 uur               Rozenkrans bidden in de Socioruimte

 

 

 

                                              Jarig is op:

08 oktober              Zus van ’t Erve

22 oktober              Gerda Raamsman

 

 

Geef de wereld het beste van wat je hebt

En het beste zal naar je toekomen.