Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief September 2023 Laarmanhuis / de Marcke en Poggenbeltweg

Nieuwsbrief September 2023 Laarmanhuis / de Marcke en Poggenbeltweg

Nieuwsbrief

September 2023 no. 9

Laarmanweg 36

7448 AR Haarle

Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Week 35

Zaterdag 02 sept. 10.30 tot Betaling maandelijkse bijdrage / kopen koffiemunten

11.30 uur

1 3.15 uur Vrijwilligersmiddag

Week 36

Maandag 04 sept. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 06 sept. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),

daarna koffiedrinken

Donderdag 07 sept. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Week 37

Maandag 11 sept. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Deze week worden de boeken van de bibliotheek gewisseld!!

Woensdag 13 sept. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),

daarna koffiedrinken

Donderdag 14 sept. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

Week 38

Maandag 18 sept. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€2,– per plankje)

Deze week worden de boeken van de bibliotheek gewisseld!!

Woensdag 20 sept. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),

daarna koffiedrinken

Donderdag 21 sept. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

 

Week 39

Maandag 25 sept. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 27 sept. Ontmoetingsviering in de kerk

10.00 uur Inloop met koffie/thee

10.30 uur Viering

Donderdag 28 sept. 12.00 uur Samen eten (€ 10,– p.p.)

 

 

 

Jarig is op:

07 september Truus Bakker

16 september Doortje Kortstee

21 september Jos Kruiper

23 september Suzanne Voorhorst

25 september Anton Wagenmans

25 september Dora Nijenkamp

30 september Marietje van Schooten

30 september Ed Aben

 

 

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

Bibliotheekboeken worden in de week van 18 september en 30 oktober gewisseld.

Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn. Bij het niet inleveren van

een boek dit graag even aangeven.

 

Samen eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor

maandagavond 18.00 uur

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Huren van de socioruimte: Gerard Albers, tel. 595363 of [email protected]

Informatie over Stichting Laarmanhuis kunt u vinden op:

https://haarle.com/over-haarle/stichtingen

Verzoek aan de bewoners om de lamp op de gang niet voor 9.30 uur uit te doen.

Maak niet van elk detail een strijd

En richt je op het heden.

Het leven moet worden geleid

En niet worden geleden.

Voor de meesten van ons is de zomervakantie afgelopen en wij hopen dat eenieder een mooie vakantie heeft gehad en daar weer gezond is uitgekomen.

 

Bewonersbijdrage

Op zaterdag 2 september zijn we, vanaf 10.30 tot 11.30 uur, weer aanwezig in de Socioruimte om de bewonersbijdrage voor de maand augustus in ontvangst te nemen en voor de verkoop van de koffiemunten.

 

Bingo

Wij pakken nu de draad weer op en de eerste activiteit die op de planning staat is de (buiten)bingo.

Deze zal worden gehouden op woensdagmiddag 20 september vanaf 14.30 uur op de (parkeer)ruimte op de Marcke.

Bij slecht weer wijken we uit naar de Veldkamp of naar de Socioruimte e.e.a. afhankelijk van

het aantal personen. Jullie krijgen dan tijdig bericht.

 

RaboClubSupport

Begin september vindt de stemming plaats van de Rabobank “RaboClubSupport”.

Wij doen ook dit jaar weer mee en hebben als doel opgegeven “investering keukeninventaris” n.a.v. het vertrek van Zorgaccent.

Zij hebben diverse keukenmaterialen meegenomen die onmisbaar zijn in iedere keuken.

De komende week zullen inwoners van Haarle, die bankieren en lid zijn bij de Rabobank een code ontvangen om weer te mogen stemmen op de diverse verenigingen/stichtingen in het dorp.

Wij vragen de bewoners en hun familieleden dan ook te stemmen op “Stichting Laarmanshuis” in de categorie “Senioren”.

 

Samen Eten

De Haarlerberg heeft haar zaak gesloten op 1 augustus en de dames van “Samen Eten” hebben Henny Vree Egberts

uit Nieuw Heeten weer bereid bevonden om het eten te verzorgen.

 

Loeninkfonds

De afgelopen maanden hebben we steeds problemen gehad met onze vaatwasser en werd ons aangegeven deze te vervangen.

We hebben toen het Loeninkfonds aangeschreven met het verzoek voor een bijdrage aan de investering voor een nieuwe vaatwasser van €1.195,–.

Het bestuur van het Loeninkfonds heeft eind juli besloten ons verzoek positief te ondersteunen, omdat de bewoners van St. Laarmanhuis in het verleden op verschillende manieren hebben bijgedragen aan de leefbaarheid in Haarle.

Zij wilden op deze manier iets terug doen om de voorzieningen in het Laarmanhuis op peil te houden en hebben ons een subsidie toegekend van € 1995,00.

Met dit bedrag kunnen we een nieuwe vaatwasser aanschaffen en het restant reserveren we voor onvoorziene omstandigheden.

Het Loeninkfonds is inmiddels opgeheven.