Dorsclub Haarle

Dorsclub Haarle - Dorsclub Haarle

Dorsclub Haarle

De Dorsclub Haarle heeft als doelstelling het oude ambacht Dorsen met de Stok uit te dragen. Hiermee houden wij een stuk folklore in stand wat ons herinnert aan de tijd dat bij boeren in de herfst en winter het graan nog met de stok werd gedorst.Ouderen van ons zullen zich nog het kloppend geluid kunnen herinneren,wanneer de dorsers hiermee bezig waren. Verder word er door ons rogge en haver gemaaid met de zig en het gereedschap de zig en de zeis gehaard ( scherp gemaakt). Verder doen wij mee aan de jaarlijkse Prov.en Ned. Kampioenschappen dorsen met de stok. Dit is zo ongeveer wat wij voor de hobby doen met 6 mannen

Henny Boksebeld  Voorzitter.

Leo Havekus  Secre.Penn.