EHBO-Haarle

Haarle - EHBO-Haarle

EHBO-Haarle

EHBO-Haarle is een vereniging met ongeveer 30 leden. Iedere winter wordt de leden een aantrekkelijk lesprogramma aangeboden om het EHBO-diploma op een leuke en afwisselende manier geldig te houden. EHBO gediplomeerden zijn namelijk verplicht regelmatig herhalingslessen te volgen om hun vaardigheden op peil te houden. De kennis en vaardigheden geleerd op de EHBO-cursussen en herhalingslessen zijn voor de leden een waarborg dat op verantwoorde wijze in afwachting van deskundige hulp ‘Eerste hulp’ kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. De EHBO vereniging wordt veel gevraagd om te assisteren bij evenementen die in Haarle worden georganiseerd. Haarle is een actief dorp met een bloeiend verenigingsleven die voor zowel eigen leden als voor inwoners en deelnemers van ver buiten het dorp, heel veel activiteiten organiseren waarbij vaak aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers vereist wordt. Voor informatie over assistentie bij evenementen is een telefoontje of mail naar Ria Vloedgraven al voldoende. Tel. 0548 – 595 830  06 – 38 78 97 94 E-mail: [email protected] Ook is EHBO Haarle bereid tegen een geringe vergoeding, materialen als brancard, verbandmiddelen enz. beschikbaar te stellen wanneer verenigingen zelf over EHBO-ers beschikken.

Jeugd EHBO

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeer zeker ook voor eerstehulpverlening. Onze EHBO vereniging is dan ook al een aantal jaren betrokken bij de EHBO lessen op de basisschool. Tijdens de jeugd-EHBO-lessen leren jeugdigen van 11 – 12 jaar (groep 8) de eerste vaardigheden voor het geven van eerste hulp. Ze krijgen wekelijks, gedurende 4 maanden, één uur les in ‘eerste hulp’ en worden zo opgeleid voor het examen jeugd-EHBO-A. Het lesuur is opgesplitst in een half uur theorie en een half uur praktijk en dit alles onder begeleiding van de schooldocent en één of twee gediplomeerd EHBO’ers. Juist deze mix van theorie en praktijk spreekt de leerlingen aan. Doorgaans doen in april de leerlingen examen bij onze kaderinstructeur en wordt bij goed gevolg het jeugd-EHBO-certificaat uitgereikt.

Stukje geschiedenis van de EHBO in Haarle

In 1957 ontstond vanuit de Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.) afdeling Haarle het idee om in Haarle EHBO lessen te gaan geven. Kaderinstructeurs en artsen bleken toen zeldzaam en daarom besloten 2 leden van de bovengenoemde beweging een arts uit Nijverdal en een kaderinstructeur uit Raalte te benaderen om in Haarle EHBO-lessen te gaan verzorgen. Hiertoe waren zij bereid en zo werd op 22 september 1957 gestart met de allereerste EHBO cursus in Haarle. De cursus werd gestart met 15 cursisten. Langzaam nam de volgende jaren echter de belangstelling voor het volgen van EHBO-lessen af en leek de vereniging dood te bloeden. In 1963 werden actief nieuwe leden gezocht en in september werd besloten een nieuwe cursus te organiseren. Een arts uit Luttenberg en de kaderinstructeur uit Raalte namen deze taak op zich. Ook de periode daarna nam de belangstelling weer af. Maar zoals bekend komen alle goede dingen in drieën en zo werd in september 1976 een derde poging ondernomen en nogmaals werd een nieuwe cursus gestart. Ditmaal met de Haarlese huisarts dokter v. Haaften en kaderinstructeur Wicher Smelt, geassisteerd door Willy Schutmaat. 31 personen deden mee aan de cursus en de opvolgende jaren was de belangstelling voor het volgen van EHBO-lessen groot genoeg om steeds weer nieuwe cursussen te organiseren. Dat het vaak wel pionieren was door het grote aantal leden en de beperkte financiële middelen mag duidelijk zijn. Zo werden destijds de lesplaten en boekjes geleend van de EHBO Luttenberg en het koffiezetapparaat werd beschikbaar gesteld door de voetbalvereniging S.V. Haarle. Door gebrek aan voldoende oefenruimte verhuisde EHBO Haarle geregeld. In 1963 waren de lessen in het wit-gele kruis gebouw aan de Hasselbachweg maar al snel werd gekozen voor dorpshuis Cultura waar men ‘s avonds de beschikking had over 2 zaaltjes waardoor zowel herhalingslessen als een nieuwe cursus gelijktijdig plaats konden vinden. In September 1977 werd uit eigen middelen de eerste verbandkoffer gekocht. In november 1980 verhuisde de vereniging van het dorpshuis naar ‘Klatromba’ de oefenruimte van Drumband Haarle aan de Haarlerveldweg waar EHBO Haarle tot op heden een ruimte huurt voor de oefenavonden.  In 2005 kreeg EHBO bij gelegenheid van de opening van Multifunctioneel Centrum Haarle ’t Kruuspunt een voor iedereen toegankelijke ruimte aangeboden met daarin een AED (Automatische Externe Defibrillator). Elk jaar worden instructieavonden voor bediening van deze AED georganiseerd door EHBO-Haarle voor iedereen in Haarle die dat wil leren. Door gemotiveerde instructeurs, bestuur, enthousiaste leden en een gezonde financiële situatie kan EHBO Haarle de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Zorgelijk blijft het wel dat oudere leden afhaken en zich weinig nieuwe leden aanmelden.