Stichting Informatie Haarle

Dorpskrantje Haarle - Stichting Informatie Haarle

Stichting Informatie Haarle

Open: dinsdagmiddag 13.30 – 14.30 uur

Abonnementsgeld:

  • € 20,00 per jaar (1 september – 1 september)
  • € 88,00 voor een postabonnement

Inleveren kopie:

Inleveren voor dinsdag 12.00 uur in de brievenbus van Stichting Informatie Haarle bij het “Kruuspunt” of via ons e-mailadres infohaarle@home.nl. Kopie, waarvan de afzender niet bij Stichting Informatie Haarle bekend is, wordt niet geplaatst.

Tarieven voor inwoners van Haarle kleine berichten:

  • Gevonden / vermiste voorwerpen: gratis
  • Dankbetuigingen, te koop( kleine bedragen), vraag voor hulp etc.:   +/- 2 á 3 regels,  € 5,00 per plaatsing.

Advertentiekosten voor inwoners van Haarle:

  • 1 pagina (A5 formaat) – € 32,50  per keer
  • 1/2 pagina – € 17,00  per keer
  • 1/3  pagina – € 11,50  per keer

Het is mogelijk om een jaarcontract af te sluiten, indien u vaker als 12x per jaar wilt adverteren. Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stencilwerk (misboekjes, folders enz.) Voor prijsopgave en inlichtingen: elke dinsdagmiddag op ons kantoor, Poggenbeltweg 2 of Tel. 06 – 30611796

Klachtendienst bezorging:

Mevrouw J. Nijenhuis, Pastoor Langedijkstraat 42 – Tel. 0548 – 595565

Adres administratie:

Mevrouw E. Nijland, Borgonjensmoat 1, 7448 AZ Haarle – Tel. 0548 – 595859