Stichting Dorpshuis

Haarle - Stichting Dorpshuis

Stichting Dorpshuis

De Stichting Dorpshuis Haarle is opgericht in 1959. Doel is het exploiteren van gebouwen ten behoeve van het verenigingsleven en het bevorderen van de intermenselijke contacten in Haarle.
Onder het beheer van de stichting vallen twee gebouwen:

  • Dorpshuis Cultura
  • Sporthal

Contactgegevens

Voor het reserveren van de gebouwen van de Stichting kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Beheerscomité Sportorant/Sporthal
Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Haarle
  • Jet Mars, voorzitter
  • Robert Kemper Alferink, secretaris
  • Rieks Koning, penningmeester
  • Herman Bloo
  • Alexander ter Kuile
  • Adriaan Smeenk
  • stichtingdorpshuis@haarle.com