Stichting Jeugdraad Haarle

Haarle - Stichting Jeugdraad Haarle

Stichting Jeugdraad Haarle

De stichting Jeugdraad Haarle is opgericht op 24-11-1977 en heeft tot doel het maatschappelijk werk en sociaal-cultureel werk te Haarle in- en buiten verenigingsverband te bevorderen en te ondersteunen, is zowel zelfstandig als in samenwerking met andere organisaties en instellingen werkzaam op dit terrein.

Bovenstaande tekst staat beschreven in het register KvK en is opgesteld tijdens de oprichting.

In de hedendaagse praktijk vormt de Stichting een Dagelijks Bestuur met 11 verschillende werkgroepen die elk een eigen activiteit 1organiseren. Elke werkgroep werkt zelfstandig met een eigen organisatie en gezamenlijk wordt in de jaarvergadering verantwoording aan elkaar afgelegd op zowel organisatorisch als financieel gebied. Dit concept is ingegeven omdat steeds meer vrijwilligers wel geïnteresseerd zijn in één specifiek te organiseren activiteit maar niet de ballast willen van de werkzaamheden van de hele stichting.

De volgende werkgroepen zijn momenteel onder auspiciën van de Stichting Jeugdraad Haarle actief:

Voor deze werkgroepen is een gezamenlijke verzekering afgesloten en elke werkgroep heeft een eigen bankrekeningnummer met internetbankieren.

De Stichting bied mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor nieuwe groepen maar ook voor bestaande instanties die nog geen rechtspositie hebben.

Informatie hierover is te verkrijgen bij de leden van het Dagelijks Bestuur:

  • Voorzitter: Margot Jansen   tel : 0548-595283  e-mail : [email protected]
  • Secretaris: Ilse Albers                                              e-mail : [email protected]
  • Penningmeester: Michel Bergboer  tel : 0548-595936  e-mail : [email protected]