Stichting Laarmanshuis Haarle

Haarle - Stichting Laarmanshuis Haarle

Stichting Laarmanshuis Haarle

Stichting Laarmanshuis Haarle is opgericht op 17 februari 1992. Missie: Het realiseren en in stand houden van een optimaal voorzieningsniveau voor de ouderen in Haarle.  De stichting stelt zich ten doel:

 • Het stimuleren van de ouderenhuisvesting in Haarle, welke een stuk geborgenheid geeft aan de bewoners;
 • Het stimuleren van zorgvoorzieningen voor ouderen in samenwerking met professionele dienstverleners en of vrijwilligers;
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste des woord.

Deze doelstellingen worden o.a. gerealiseerd met vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de vele activiteiten die worden gehouden in de Socio-ruimte van het Laarmanshuis.

De activiteiten bestaan o.a. uit:

 • Stoelgymnastiek (maandagmorgen)
 • Bingo (maandagmiddag)
 • Kerkdienst + koffiedrinken (1e, 2e en 3e woensdagmorgen van de maand)
 • Samen Eten ( elke donderdag verzorgd door hotel de Haarlerberg)
 • Handwerken ( 2 wekelijks op woensdagmiddag)
 • Bloemschikken (maandelijks op vrijdagmorgen vanaf september)
 • Kerstviering (december),
 • Mariavieringen (mei en oktober)
 • Dagopvang Zorgaccent (dinsdag en vrijdag)

Actueel beleidsplan

Link: Beleidsplan Stichting Laarmanhuis

Stichtingsbestuur

Herman Bloo (voorzitter), Mieke Knobben (penningmeester), Sanne Haverslag-Schulenburg (secretaris, afgevaardigde Zorgaccent) en Annie Bloeme (afgevaardigde Stichting Welzijn Ouderen)

Activiteiten commissie Socioruimte

Herman Bloo (vergadering voorzitter),  Marijke Raamsman (notulist),  Willemien Schoot Uiterkamp, Marian Nahuis, Anton Wagenmans en Gerard Albers.

Nieuwsbrief
Actuele nieuwsbrief Stichting Laarmanhuis

Corona
Vanaf 23 maart zijn bijna alle Corona maatregelen die de RIVM ons had opgelegd afgeschaft. Alleen de basismaatregelen blijven nog  van toepassing. In het Laarmanhuis is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht, uiteraard staat het iedereen vrij om alsnog ervoor te kiezen om een mondkapje te dragen.  Externe bezoekers zijn welkom en externe feestjes en bijeenkomsten kunnen weer worden georganiseerd in de Socioruimte. Kerkdiensten mogen/kunnen weer worden bezocht door externen. We vragen de mensen wel voorzichtig te blijven, omdat het virus nog niet weg is.
De veiligheid van onze bewoners staat voorop!