Stichting Laarmanshuis Haarle

Haarle - Stichting Laarmanshuis Haarle

Stichting Laarmanshuis Haarle

Stichting Laarmanshuis Haarle is opgericht op 17 februari 1992. Missie: Het realiseren en in stand houden van een optimaal voorzieningsniveau voor de ouderen in Haarle.  De stichting stelt zich ten doel:

 • Het stimuleren van de ouderenhuisvesting in Haarle, welke een stuk geborgenheid geeft aan de bewoners;
 • Het stimuleren van zorgvoorzieningen voor ouderen in samenwerking met professionele dienstverleners en of vrijwilligers;
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste des woord.

Deze doelstellingen worden o.a. gerealiseerd met vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de vele activiteiten die worden gehouden in de Socio-ruimte van het Laarmanshuis.

De activiteiten bestaan o.a. uit:

 • Stoelgymnastiek (maandagmorgen)
 • Bingo (maandagmiddag)
 • Kerkdienst + koffiedrinken (1e, 2e en 3e woensdagmorgen van de maand)
 • Samen Eten ( elke donderdag vanaf 12.00 uur van Henny Vree Egberts)
 • Paasviering (april)
 • Kerstviering (december),
 • Mariavieringen (mei en oktober)
 • Buitenbingo

Beleidsplan en Huishoudelijk Reglement

Beleidsplan Stichting Laarmanshuis
Huishoudelijk Reglement

Stichtingsbestuur

Herman Bloo (voorzitter), Mieke Knobben (penningmeester), Sanne Haverslag-Schulenburg (secretaris, afgevaardigde Zorgaccent) en Erik Bloeme

Activiteiten commissie Socioruimte

Herman Bloo (vergadering voorzitter),  Marijke Raamsman (notulist),  Willemien Schoot Uiterkamp, Marian Nahuis, Anton Wagenmans, Gerard Albers en Erik Bloeme.

Nieuwsbrief
nieuwsbrief Stichting Laarmanhuis