Stichting Laarmanhuis Haarle

Haarle - Stichting Laarmanhuis Haarle

Stichting Laarmanhuis Haarle

Stichting Laarmanhuis Haarle is opgericht op 17 februari 1992. Missie: Het realiseren en in stand houden van een optimaal voorzieningsniveau voor de ouderen in Haarle.  De stichting stelt zich ten doel:

 • Het stimuleren van de ouderenhuisvesting in Haarle, welke een stuk geborgenheid geeft aan de bewoners;
 • Het stimuleren van zorgvoorzieningen voor ouderen in samenwerking met professionele dienstverleners en of vrijwilligers;
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste des woord.

Deze doelstellingen worden o.a. gerealiseerd met vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de vele activiteiten die worden gehouden in de Socio-ruimte van het Laarmanhuis.

De activiteiten bestaan o.a. uit:

 • Stoelgymnastiek (maandagmorgen)
 • Bingo (maandagmiddag)
 • Kerkdienst + koffiedrinken (woensdagmorgen)
 • Samen Eten ( elke donderdag verzorgd door hotel de Haarlerberg)
 • Handwerken ( 2 wekelijks op woensdagmiddag)
 • Bloemschikken (maandelijks op vrijdagmorgen)
 • Kerstviering (december),
 • Mariaviering (mei en oktober)
 • Dagopvang Zorgaccent (dinsdag en vrijdag)

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan Stichting Laarmanhuis

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag Stichting Laarmanhuis

Stichtingsbestuur

Herman Bloo (voorzitter), Anneke Koers (penningmeester), Sanne Haverslag-Schulenburg (secretaris, afgevaardigde Zorgaccent) en Annie Bloeme (afgevaardigde Stichting Welzijn Ouderen)

Commissie Socio-ruimte

Herman Bloo (vergadering voorzitter),  Marijke Raamsman (notulist),  Willemien Schoot Uiterkamp,

Marian Nahuis, Anton Wagenmans en  Gerard Albers.