Nieuws

Haarle - PB HAARLE  |  N35  |  Veiligheidsmaatregelen

PB HAARLE |  N35 |  Veiligheidsmaatregelen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de gehele N35, inclusief de kruispunten bij Haarle. De gemeente Hellendoorn is verantwoordelijk voor wandel-, fiets- en routestructuren op de Sallandse Heuvelrug ter hoogte van de N35 en zal in opdracht van Rijkswaterstaat de veiligheidsmaatregelen uitvoeren voor het deel van de N35 dat de Heuvelrug kruist.

PB Haarle is al jaren betrokken bij alle gesprekken met Rijkswaterstaat en de gemeente rond het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N35 bij Haarle. Tot ons grote verdriet hebben Burgemeester en Wethouders (B&W) recent de gemeenteraad om goedkeuring gevraagd voor de bouw van twee fietsbruggen over de N35 ter hoogte van: (1) Buitencentrum Staatsbosbeheer en (2) de Oude Deventerweg. Deze bruggen zijn een wens van Route Netwerk Twente. PB Haarle is zeer ongelukkig met het feit dat de toerist twee bruggen krijgt, terwijl inwoners elke dag hun kinderen moeten begeleiden bij het oversteken van een uiterst gevaarlijke 80km weg.

Wij zien een groot verschil tussen de opdracht van Rijkswaterstaat – verbeter de N35 verkeersveiligheid – en de invulling van de gemeente. Burgemeester en Wethouders stellen openlijk recreatie, toerisme en economie voorop.

De inwoners van Haarle vragen de gemeente al enige tijd luid en duidelijk om een veilige oversteek voor hun schoolgaande kinderen. Het is een simpele vraag van inwoners die veilig een drukke 80km willen oversteken zonder moeilijke manoeuvres tussen ander verkeer, landbouwvoertuigen of grote vrachtwagencombinaties.

Echter, de gemeente wil niet één, maar 2x fietsbruggen bouwen, zodat de recreant en de toerist er flink op vooruit gaan.

PB Haarle hoopt zéér dat de politiek alsnog het enige juiste besluit neemt en haar jeugd dagelijks veilig de N35 helpt oversteken.

Hieronder vind u nog aantal presentaties vinden van de gemeente én Plaatselijk Belang Haarle.

Brochure Nieuwe_verbindingen

Presentatie-gemeenteraad-13-feb-2018

Presentatie-Plaatselijk Belang Haarle -13-feb-2018

Veilig Verkeer Nederland 2018-319 advies Haarle Almeloseweg N35

 

De visuele impressie waar straks de fietsbruggen komen te liggen voor de recreant en de toerist.