Nieuws

Haarle - Persbericht: De plannen voor Wonen en Zorg op de plek van de kerk in Haarle gaan niet door

Persbericht: De plannen voor Wonen en Zorg op de plek van de kerk in Haarle gaan niet door

De plannen voor wonen en zorg op de plek van de kerk in Haarle gaan niet door

De plannen van woningcorporatie Reggewoon en zorgaanbieder ZorgAccent, op de plek van de
H. Sebastianus kerk in Haarle, gaan niet door. Een domper voor alle betrokken partijen en beide
organisaties.
Een initiatiefgroep uit Haarle gaf de voorzet met het idee voor het creëren van 24-
uurszorgvoorzieningen in Haarle. Beide organisaties hebben dit uitgebreid onderzocht en zelfs
schetsplannen gemaakt. De wil en intentie was er zeker. Het verlies van de kerk en haar functie
betekent ook een verlies van een sociale functie. Met dit plan was ook het idee om Haarle een deel van
deze sociale functie terug te geven.

Wonen, zorg en welzijn; te kostbaar
Het is een mooi streven om een voormalig kerkgebouw om te bouwen naar een woon-zorgfunctie met
behoud van een sociale functie. Maar het moet uiteraard ook betaalbaar zijn. Wat dat betreft zijn we
ingehaald door de tijd. Landelijk moeten de zorgkosten naar beneden in Nederland, blijkt ook uit het
nieuwe Integraal Zorgakkoord. En juist dat is nu het probleem, er mag door wet- en regelgeving niet
meer uitgebreid worden met 24-uurs woonzorglocaties. Ook de stijgende bouwkosten helpen niet mee
om dit gezamenlijk financieel rond te krijgen. Dit tezamen maakt dat de plannen helaas niet doorgaan,
het is financieel niet haalbaar.

Als ZorgAccent is het niet mogelijk om de kosten voor het wonen van onze cliënten vergoed te krijgen
Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Er is
geen uitbreiding mogelijk van 24-uurs plaatsen. Een enorme domper, juist de combinatie van wonen en
zorg is hard nodig voor deze groep mensen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Ina Kerkdijk,
directeur ZorgAccent

Woningcorporatie Reggewoon sloot vorig jaar een principeovereenkomst over de aankoop van het
gebouw en een gedeelte van de parochiegrond in Haarle. Met het plan om het kerkgebouw te
verbouwen tot 24 woonzorgcombinaties. Daarnaast op de grond eromheen was plek voor
levensloopgeschikte woningen. Ook zou er een ontmoetingsruimte gecreëerd worden. ZorgAccent zou
door het huren van de woonzorgcombinaties voor haar (toekomstige) cliënten, langdurig een deel van
de kosten opbrengen

Als Reggewoon kunnen wij de kosten voor deze intensieve vorm van zorg niet opbrengen, daar ligt niet
onze verantwoordelijkheid. Juist door samen de plannen te maken hadden we gehoopt dit mooie
initiatief; de combinatie van wonen en zorg in Haarle financieel voor elkaar te krijgen. John Olde Olthof,
directeur-bestuurder

De betrokken partijen zijn persoonlijk geïnformeerd door ZorgAccent en Reggewoon tijdens een
bijeenkomst in de kerk in Haarle. Direct omwonenden hebben een brief ontvangen.

Nijverdal, 12 oktober