Nieuws

Haarle - Plaatselijk Belang Haarle pleit bij gemeente voor meer woningbouw

Plaatselijk Belang Haarle pleit bij gemeente voor meer woningbouw

Op woensdag 20 juni 2018 heeft Plaatselijk Belang ingesproken bij de raadsvergadering van de commissie grondgebied. Hieronder vind u de tekst zoals deze door Alexander ter Kuile is verwoord richting de leden van de gemeente Hellendoorn.

Leden van de Commissie Grondgebied, goedenavond.

Voor u ligt een advies van B&W voor de bouw van nieuwe woningen in Haarle. Het Bestuur van PB Haarle laat u weten buitengewoon ingenomen te zijn met dit College voorstel. Wij verzoeken u dan ook dit voorstel te steunen.

PB Haarle juicht het initiatief van deze energieke groep jongeren toe. Ons Bestuur is zeer ingenomen met dat jonge inwoners duidelijk aangeven dat zij voor Haarle kiezen. Dan is het echter buitengewoon jammer vast te moeten stellen dat er in ons dorp geen geschikte woning voor hen is. Deze veel belovende inwoners zoeken al enige tijd een geschikte starters- of doorstroomwoning, die zij liefst zelf in eigendom hebben. Haarle behoudt deze jonge gezinnen heel graag voor haar samenleving, want zij zijn de toekomst van ons dorp. De toekomst van onze school en ons verenigingsleven en de toekomst van onze bedrijvigheid. Met de steeds toenemende vergrijzing van de naoorlogse Babyboomers en de trend om ouderen langer thuis te laten wonen, komen er in ons dorp te weinig woningen vrij voor startende gezinnen. Het onderzoek van deze groep jongeren geeft duidelijk aan dat er de komende jaren vraag is naar nieuwe woningen. Het verzoek is geenszins om geheel nieuwe woonwijken in Haarle bij te bouwen. Wij zien juist perfecte mogelijkheden om een aantal open gaten in ons dorp met nieuwbouw in te vullen, om de jongeren te behouden en de doorstroming binnen Haarle te stimuleren. Het PB Haarle komt de exacte bouwlocaties graag in samenwerking met gemeente en de jongeren overeen.

 

Wij hopen zeer dat u dit voorstel van B&W wilt ondersteunen. Wel willen wij uw aandacht vragen voor het feit dat B&W de kosten voor onderzoek, eventuele planschade en nadere eisen voor planontwikkeling, zoals de beplanting, nutsvoorzieningen en infrastructuur bij de jonge inwoners plaatst. Als volksvertegenwoordiger hebt u hier wellicht een mening over, dan vernemen wij deze graag.

 

Dank voor uw aandacht.

PB Haarle