Nieuws

Haarle - Rapport woonenquête in afrondende fase

Rapport woonenquête in afrondende fase

Eind maart heeft Plaatselijk Belang Haarle opdracht gegeven aan onderzoeksbureau KAW om de enquête resultaten te analyseren en hiervan een rapportage te maken. De kosten van deze uitwerking, € 3.100,00, worden betaald door Plaatselijk Belang en woningstichting Reggewoon.  De afgelopen maanden heeft KAW de woonenquête geanalyseerd en de conclusies in kaart gebracht.  Met de werkgroep is periodiek overleg geweest om een reëel beeld te krijgen over de daadwerkelijke woning behoefte.

Medio juni is het definitieve rapport gereed en deze zal volledig via de website worden gedeeld. Vervolgens gaan we aan tafel met onderstaande partijen én de provincie Overijssel. Wij blijven u regelmatig informeren over de voortgang.