Nieuws

Haarle - Reactie Werkgroep Wonen op beroepschrift Plan de Grave

Reactie Werkgroep Wonen op beroepschrift Plan de Grave

Op maandag 25 september ontving de Werkgroep Wonen een verontrustend bericht van de gemeente Hellendoorn. Er is namelijk een beroepschrift ingediend bij de Raad van State op het bestemmingsplan voor Plan de Grave. Voor ons als Werkgroep komt dit beroep als een complete verrassing.
 
 

De Werkgroep Wonen werkt al sinds 26 september 2019  aan de toekomst voor onze jongeren en een goede ‘oude dag’ voor onze senioren in het dorp Haarle.
Er zijn gewoon bouwkavels nodig om de leefbaarheid en de voorzieningen in ons dorp op peil te houden. Naar onze mening zijn alle fases in de ontwikkeling van Plan de Grave met gepast respect doorlopen, dit in samenspraak met omwonenden en dorpsgenoten.
Juli 2023 leek de finish in zicht door de goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. De op dat moment bekende bezwaren zijn door de gemeente serieus opgepakt en er is met betrokkenen gesproken om het bestemmingsplan zo goed mogelijk in te richten.
Daarom is de teleurstelling nu des te groter, een ingediend beroep als konijn uit de hoge hoed.

Wat betekent dit? De bezwaarmaker heeft tot 12 oktober de tijd om het bezwaar concreet te maken bij de Raad van State. We hebben inmiddels begrepen dat de gemeente Hellendoorn vóór die datum nog in gesprek wil gaan met de bezwaarmaker en/of zijn/haar juridisch adviseur.
Neemt de Raad van State het beroep in behandeling, dan is 1 of 2 jaar vertraging voor het gehele plan een realistisch scenario.

Voor ons als Werkgroep Wonen is dit nieuws een nachtmerrie. Vele inwoners wachten nu al 7 jaar op de uitgifte van nieuwbouwkavels. Wij hebben ons nu 4 jaar met hart en ziel ingezet voor dit project. Een CPO groep met 10 enthousiaste jongeren is al enige maanden bezig met een CPO-begeleider en staan op het punt om met de aannemer knopen door te hakken over de bouw van hun eerste woning. Dat het plan nu op het allerlaatste moment wordt gegijzeld steekt ons enorm.

Namens de Werkgroep Wonen,

John Disselhorst
Voorzitter